Sök
Publishing-priset logga

Tydlig och tidig coronainfo gav nöjda medarbetare

Lisa Oldmark HR-direktör på skolkoncernen Academedia glatt överraskad av resultaten i årets medarbetarenkät.

I nära samarbete med facket har skolkoncernen Academedia utformat informationen om corona till sina anställda. Det har gett resultat: Nästan 8 av 10 medarbetare är nöjda med informationen, betydligt fler än ifjol.

Varje januari låter Academedia göra en stor enkätundersökning som går ut till samtliga 15 000 medarbetare. Det har skett i elva år, frågorna har rört arbetsmiljö, ledarskap, trivsel etc. – i stort sett de samma genom åren. Svarsfrekvensen ligger på 81 procent och svaren ligger till grund för utvecklingsarbetet inom verksamheten.

I januari fick medarbetarna precis samma enkät som vanligt. Med cornapandemin och alla dess oberäkneliga konsekvenser som drabbat skolorna, var Academedias HR-direktör Lisa Oldmark inställd på att årets enkät skulle ge ett hack i den uppåtgående trenden.

Men tvärt emot förväntningarna så förbättrades flera resultat. Områden med störst positiv förändring var att medarbetare kände sig mer informerade av vad som händer, att de fått tillräckligt stöd att utföra sitt arbete och att närmsta chef är tillgänglig i den utsträckning de behöver.

– Det är möjligt att medarbetare haft ”coronaglasögon” på sig när de svarat, men uppenbart är att vi gjort något ganska rätt, säger Lisa Oldmark.

I en snabbanalys framhåller hon främst två saker.

Snabbt ute

– Vi var tidigt ut med information om coronaviriuset på vår hemsida. Det i sin tur byggde på bra samarbete mellan kommunikation och HR. Vi hade haft medarbetare som varit i Kina under jul-nyår och som kom hem och berättade vad detta skulle kunna innebära för oss. Därför var vi förberedda och kunde presentera frågor och svar innan myndigheterna riktigt hade kommit igång.

– Vi uppdaterade hemsidan ofta och höll den öppen så att alla skolor kunde ta till sig informationen. Vi blev kontaktade av många kommunala rektorer och en del förvaltningar, som frågade om de kunde använda materialet, vilket de naturligtvis fick.

Utformningen av innehållet skedde i nära samarbete med facket Lärarförbundet Academedia som företräder Academedias medlemmar i Lärarförbundet, cirka 3 100 personer.

– Just att vi var transparenta med informationen är förmodligen en viktig orsak till att värdet gått från 67 till 79 procent för hur väl anställda känt sig informerade, säger Johanna Skullered Svensson, ordförande för Lärarförbundet Academedia.

Facket medverkade

Facket medverkade också till att det gjordes ordentliga riskbedömningar på skolorna, med tanke på den förändrade arbetssituationen.

– De regionala skyddsombuden fick komma med råd och önskemål vad som borde ses över och åtgärdas, och arbetsgivaren var följsam i de råden, säger hon.

Samtidigt utarbetades en manual på nätet för rektorer med saker att tänka på för att minska smittorisken.

– Nu efterhand är det lätt att se att det var rätt att satsa på information kring Corona, men det visste vi ju inte då.

Den andra delen som skapat nöjdare medarbetare är hur väl Academedia lyckats med digitala möten och digital kompetensutveckling, tror Lisa Oldmark.

 – Vi hade en snabb omställning till digitala lösningar som AcadeMedia Academy levererade. Vi har också haft digitala sändningar med bland annat chefsutbildning, för att stötta under pandemin.

Bakom det positiva resultatet ligger också det systematiska förbättringsarbete som görs.

– I vår modell för kvalitetsarbete och långsiktigt hållbara lösningar bidrar alla enheter och alla medarbetare varje dag. Noterbart är att –trots pandemiåret– så har stödet till chefer utvecklats positivt i alla segment, visar enkäten.