Sök

Kraven på arbetsmiljön i sommarvärmen

Hur varmt får det egentligen vara på arbetsplatsen – och hur kan arbetsgivare skydda dig mot värmen? Foto: Colourbox

Värmeböljan är här – och det kan vara långt till stranden och semestern. Läraren.se tar hjälp av Arbetsmiljöverket för att reda ut vilka skyldigheter arbetsgivaren har för att skydda förskollärare och lärare i fritidshem – och alla andra som jobbar i sommar – mot hettan.

Så varmt får det vara inomhus

Det finns inga gränsvärden för temperaturer för förskolor, skolor och fritidshem, eftersom flera faktorer påverkar hur jobbig värmen upplevs. Bland annat handlar det om luftfuktigheten, men direkt solljus kan också skapa stark värme även om lufttemperaturen är låg.

Arbetsgivaren måste göra riskbedömning

För varje enskild medarbetare måste arbetsgivaren göra en riskbedömning – och vidta tillräckliga åtgärder för att skydda personalen från hög värmebelastning. En sådan bedömning ska till exempel ta hänsyn till eventuella sjukdomar som kan påverka värmekänsligheten.

Om arbetsgivaren inte kan avgöra riskerna, kan hen ta hjälp av företagshälsovården.

Så länge får du arbeta ute i värmen

Även här gäller att arbetsgivaren måste göra en enskild riskbedömning för varje medarbetare, det finns inga riktlinjer eftersom flera olika faktorer påverkar hur stor påfrestning värmen utgör.

Håll koll på farorna med att arbeta under värmeböljan

Värme påverkar koncentrationsförmågan, och kan öka risken för olyckor.
Andra hälsorisker är överhettning, uttorkning, svimning och muskelkramp.

Källa: Per Nylén, avdelningsdirektör, docent, Arbetsmiljöverket.

Så kan arbetsgivaren skydda dig mot hettan

  • Se till att det finns tillräcklig tillgång till vätska.
  • Tillåt lättare kläder.
  • Se över om det går att rotera mellan arbete ute och i svalare lokaler.
  • Se till att personalen får tillräckliga pauser.
  • Se till att utomhusmiljön har fasta solskydd, som skyddar både mot värme och skadliga UV-strålar.

Källa: Arbetsmiljöverket.