Sök

3 av 10 högstadielärare tvingas jobba på plats

Det har skett en kraftig förbättring sedan facket röt till om fysiska möten på plats i skolan – men fortfarande måste fyra av tio tillfrågade högstadielärare jobba på skolan enligt Lärarförbundets Sifo. Foto: iStock

I september svarade 45 procent av lärarna att de var tvungna att vara på arbetsplatsen på alla möten. I december är den siffran 19 procent.
Men fortfarande måste tre av tio tillfrågade högstadielärare jobba på skolan, trots att arbetsuppgifterna inte kräver det. Det visar färska siffror från Kantar Sifo.

– Det är så viktigt att fler arbetsgivare har förstått allvaret och att fler lärare inte behöver vara kvar i trånga lokaler med många vuxna efter lektioner och under möten, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet.

Hennes och Lärarförbundets krav på huvudmännen kom tidigt och var tydligt: Folkhälsomyndighetens riktlinjer för distansarbete måste gälla även för personal inom förskola och skola. Lärare ska inte nekas att arbeta på distans när det gäller lektionsplanering och möten med kollegor eller föräldrar, där det finns goda möjligheter att arbeta på distans.

LÄS MER: Lärarförbundet: "Allvarlig situation på högstadiet”

Inget undantag

Skolan kan kort sagt inte vara ett undantag för att minska smittspridningen. Utbildningsminister Anna Ekström höll med. Hon ville inte heller höra talas om huvudmän som tvingar lärare till möten som lika gärna kunde ha hållits på distans.

Undersökningen visar att det är lärare inom gymnasieskolan och vuxenutbildning som är de som i högst utsträckning (84 procent respektive 83 procent) svarar att de får arbeta på valfri plats om de utför arbetsuppgifter som inte kräver att de är på arbetsplatsen. Lärare i förskolan och på fritidshem är de som i lägst uträckning (36 procent respektive 37 procent) svarar att de får arbeta på valfri plats om de utför arbetsuppgifter som inte kräver att de är på arbetsplatsen.

”Oansvarigt och obegripligt”

Anmärkningsvärt är att 34 procent av lärarna på högstadiet inte får det, i synnerhet som det råder stor smittspridning i den elevgruppen. Lärare i fritidshem svarar att nästan hälften fortfarande inte får arbeta på valfri plats.

– Man kan ju verkligen undra vilken ursäkt alla de som inte tillåter detta, har? Det är ju faktiskt både oansvarigt och obegripligt, kommenterar Johanna Jaara Åstrand.

Tillåtelse att distansjobba för varje skolform

Får du, om du är frisk, arbeta på valfri plats när du utför arbetsuppgifter som inte kräver att du är på arbetsplatsen?

 

Undersökningen genomfördes av Kantar Sifo i Lärarförbundets medlemspanel under perioden 7-15 december. Svarsfrekvensen ligger på 49 procent.

LÄS ÄVEN

Läraren: Då funkar distans bra

Pandemins järngrepp minskar elevernas motivation

Fritids öppnar för fler barn under jullovet – fritidslärare kritiska

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.