Sök

Gravida har inget generellt arbetsförbud

Arbetsgivaren ska alltid göra en individuell riskbedömning – även om en gravid kvinna är fullt vaccinerad.

Oavsett om en gravid lärare är vaccinerad eller inte ska rektorer göra en individuell riskbedömning och säkerställa att den gravida inte blir exponerade för covid-smitta på sin arbetsplats.
– Föreskriften innebär däremot inte att alla gravida förbjuds att arbeta. Det är glasklart, säger Björne Olsson, enhetschef på regelavdelningen på Arbetsmiljöverket.

Läraren har tidigare skrivit om dilemmat för fullvaccinerade gravida lärare som velat arbeta men i stället skickats hem från sina arbetsplatser efter graviditetsvecka 20.

Gravida lärare som är fullvaccinerade mot covid-19 har sedan restriktionerna släpptes den 29 september i år fått olika besked från myndigheterna om när det är tryggt att arbeta på sina arbetsplatser och när de måste ”gå hem”.
Lärarförbundet har vittnat om att åtskilliga arbetsgivare har tolkat Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2007:5 för gravida och ammande som ett förbud för gravida att arbeta.

Lärarförbundets förhandlingschef Mathias Åström har krävt att det görs tydligt att arbetsgivaren i första hand ska se över arbetsuppgifterna, tar bort dem som är besvärande ur smittskyddssynpunkt eller omplacera personen till helt andra arbetsuppgifter innan man skickar hem gravida utan lön.

För de gravida innebär det ett rejält inkomstbortfall när de i stället för sin vanliga lön måste begära graviditetspeng med ett maxtax på 759 kronor per dag.

Kraftig ökning av graviditetsersättning

SVT har begärt ut uppgifter från Försäkringskassan kring hur många kvinnor som tagit ut graviditetsersättning varje månad sedan april i år i jämförelse med förra året. Det har ökat med mellan 5000 och 7000 fler gravida varje månad. Hur många av dem som arbetar som lärare inom olika skolverksamheter kan ingen i dagsläget svara på.

FHM skriver på sin hemsida att en gravid som fått två doser av vaccin mot covid-19 eller har haft sjukdomen har samma skydd som övriga befolkningen i cirka 6 månader och kan gå tillbaka och arbeta. Arbetsmiljöverket har däremot slagit fast att gravida inte ska riskera att exponeras för smitta från graviditetsvecka 20 oavsett om de är vaccinerade eller ej. Sedan i mars i år kan arbetsgivare, enligt Socialstyrelsen, kräva att gravida kvinnor inte arbetar ifall de inte kan omplaceras eller erbjudas andra arbetsuppgifter. Anledningen till Socialstyrelsens beslut är att forskning visat att det finns en förhöjd risk för gravida att barnet föds för tidigt om en gravid smittas.

Arbetsmiljöverket sätter individen i centrum

Björn Olsson beklagar att Arbetsmiljöverket och FHM inte har haft en närmare dialog och att det lett till otydligheter men samtidigt konstaterar han att myndigheterna styrs av helt olika perspektiv.

– Vi tittar på frågan utifrån vår lagstiftning och ett arbetstagarperspektiv utifrån varje individ medan FHM har ett bredare perspektiv, säger han.

Han betonar att arbetsgivaren alltid ska göra en individuell riskbedömning tillsammans med den gravida och följa föreskrifterna i AFS 2007:5. Men Björn Olsson menar att arbetsgivare verkar ha missförstått lagen.

– Eftersom smittspridningen inte är så galopperande som tidigare i samhället så bör det finnas ett stort antal arbetsplatser där en gravid kvinna kan arbeta utan att det föreligger någon ökad risk för att komma i kontakt med smittan, säger han.

Arbetsgivaren ska i första hand arbeta för att undanröja riskerna på arbetsplatsen. I andra hand omplacera den gravida till säkrare arbetsuppgifter eller exempelvis låta den gravida arbeta med vissa arbetsuppgifter hemifrån. Om inte det går så ska den gravida inte arbeta.

Vaccinering räcker inte som skyddsåtgärd

Men arbetsgivaren kan aldrig strunta i föreskriften och inte göra den individuella riskbedömningen bara för att en gravid kvinna är vaccinerad. Björn Olsson poängterar att det fortfarande inte finns tillräckligt med forskning för att de nya covidvaccinen ska räknas in som ett fullgott skydd i det här sammanhanget enligt EU:s lagstiftning.

– Vi bereder frågan får att ge anställda och arbetsgivare mer exakta råd men rent generellt kan jag säga att vaccin när det gäller gravida inte kan räknas som en skyddsåtgärd, säger Björne Olsson, enhetschef regelavdelningen på Arbetsmiljöverket.

LÄS ÄVEN

Nytt friskoleavtal efter tuffa förhandlingar

Lärarrösterna om jobbet under pandemin