Sök

Envishet fick kommunen att välja bort fysiska möten

Thomas Dahls argument fick huvudmannen att tänka om vad gäller fysiska möten i skolan. Foto: Getty

Kloka argument och envishet.
Den strategin gjorde att kommunens alla skolor och förskolor i Värnamo gick med på att skolpersonalen fick rätt att hålla alla möten digitalt, för att minska risken att smittas av covid-19.

– Hela processen var något av ”droppen urholkar stenen,” säger Thomas Dahl, lärare på Exposkolan (4-6) där han undervisar en särskild undervisningsgrupp i samtliga teoretiska ämnen. Han är dessutom ordförande för Lärarförbundet Värnamo och började tidigt driva frågan att personalmöten borde ske digitalt.

Thomas Dahl.

Genom att återkommande lyfta frågan i den centrala samverkansgruppen, där alla verksamheter i kommunen är representerade., fick tankarna fäste. Thomas Dahl drev konsekvent samma linje i förvaltningens samverkansgrupp. Till slut bet argumenten.

Sakliga argument

– Inställningen från kommunen var från början att vi i Värnamo inte har den typ av trängsel i kollektivtrafiken som i Stockholm, och därför inte behövde ställa om till digitala möten och arbete hemma. Men genom att driva frågan med sakliga argument tog de till slut budskapet till sig.

Förändringen kom till stånd veckan före höstlovet.

Från början behövde lärare fråga om lov och få klartecken från arbetsgivaren för att få hålla möten på distans. Nu har det blivit praxis att alla möten och arbete utanför undervisningen ska hållas på distans.

– Vi håller möten med Teams Office 365 eller med Skype för de som inte har Teams. Samtidigt med förändringen har vi ställt frågan: Är mötet verkligen nödvändigt?

LÄS ÄVEN

FHM: ”Riskrapport bygger på gamla siffror”

Högstadiet där bara en lärare är frisk

Skolan skulle ha öppet hus: ”Provocerande”