Sök

Skolan i anmälningstoppen – unika siffror

Skolan ligger i topp bland de branscher som har flest skyddsstopp och högst antal anmälningar om brister i arbetsmiljön. Det visar siffror från Arbetsmiljöverket som Läraren.se tagit fram.
– Det gäller att använda metoden sparsamt, säger Mattias Sörhede, Lärarförbundet Helsingborg.

Skyddsombuden har två skarpa vapen att tillgå när arbetsmiljön brister. Det ena är att skyddsombudet kan göra en så kallad 6 6:a-framställan, ett krav på att arbetsgivaren snabbt ska åtgärda ett arbetsmiljöproblem.

Ett verktyg som fackförbunden inom skolan använde vid 77 tillfällen under 2021.

– Man vill ju att det ska kännas angeläget när det väl görs, så att man inte urvattnar verktyget 6 6:a, säger Mattias Sörhede, vice ordförande i Lärarförbundet Helsingborg.

Här stod Lärarförbundet bakom en anmälan tillsammans med Lärarnas Riksförbund och Kommunal gällande en skola utanför Helsingborg.

– Det var en utåtagerande elev som gjorde att personalen kände sig otrygg. Och man kände inte att skolledningen var tillräckligt tydlig. Det visade sig efter vår 6 6:a att det fanns en plan, men den var inte kommunicerad. Det blev inte så många förändringar, men skolledningen blev tydligare kring vilka åtgärder skolledningen planerade, säger Mattias Sörhede.

I topp i skyddsstopp

Den andra fackliga metoden är skyddsstopp, att helt enkelt stänga verksamheten i de fall det föreligger akut fara för liv och hälsa.

Totalt skedde 13 sådana under 2021 i skolmiljö.

Siffrorna placerar branschen på plats tre i både skyddsstoppstoppen och listan över antal 6 6:a i förhållande till antal arbetsställen.

Ungefär hälften av skyddsstoppen och 6 6:a-framställan inom utbildningsbranschen rörde covidrelaterade frågor.

Branscherna i anmälningstoppen

Skyddsstoppstoppen

Transport och magasinering: 0,1 anmälningar per 100 arbetsställen.

Vård och omsorg, sociala tjänster: 0,04 per 100 arbetsställen.

Utbildning: 0,05 per 100 arbetsställen.

Flest 6 6 a

Vård och omsorg, sociala tjänster: 0,41 per 100 arbetsställen.

Transport och magasinering: 0,35 per 100 arbetsställen.

Utbildning: 0,30 per 100 arbetsställen.

Index är framräknat genom att dividera antalet anmälningar med antalet arbetsställen för respektive bransch, multiplicerat med 100.

Statistik över branscher och arbetsställen finns hos Arbetsmiljöverket.