Sök

SCB mörkar friskolornas skolgårdsytor

Friskolorna har mindre skolgårdar. Men SCB vägrar avslöja vilka skolorna är.
– De kan lida ekonomisk skada, säger Stefan Svanström, statistiker på SCB.

SCB:s specialkörning om Sveriges minsta skolgårdar saknar friskolorna. SCB anser att det är en affärshemlighet och sekretessbelägger uppgifterna.

– Mycket märkligt, säger Roger Haddad, skolpolitisk talesperson för Liberalerna. Eftersom skollagen inte ens reglerar frågan om skolgårdar är motiveringen obegriplig.

Även om inte SCB lämnar ut uppgifterna har friskolorna betydligt mindre skolgårdar. I SCB-rapporten om 5 000 skolgårdar framgår att de i genomsnitt har 18 kvadratmeter mindre skolgårdsyta per elev än kommunala skolor. Men vilka skolorna är offentliggörs alltså inte.

Det är inte första gången SCB vägrar lämna ut uppgifter om friskolor. Sveriges Kommuner och Regioner fick inte ut friskolornas betyg med motiveringen att det kan skada dem ekonomiskt om det offentliggörs. Det ärendet ska upp i Högsta förvaltningsdomstolen.

– Först betygen och nu skolgårds-ytan. Det är anmärkningsvärt att  vissa aktörer kan gömma sig på det här sättet. Regelverket måste förtydligas om lagstiftningen kan tolkas så att uppgifter av allmänintresse inte behöver redovisas, säger Roger Haddad.