Sök

Så ska en bra skolgård se ut

En bra skolgård ska vara varierad och ge utrymme för lek, rörelse, vila och lärande. Här är några tips.

 1. Träd. Ger både svalka och en möjlighet till lek.
 2. Uteklassrum. Skolgården är också viktig för lärandet. Att ha lektioner ute och använda sig av skolgården ger en extra dimension. Kompletteras med pedagogiska miljöer för till exempel odling, vattenanläggning, djur eller energiproduktion.
 3. Stötdämpande underlag. Det finns bra alternativ till asfalt vid lekanläggningar. Minskar skaderisken.
 4. Hängplatser. Det måste finnas utrymme för eleverna att söka sig till några avskilda delar av skolgården. Det är viktigare ju äldre eleverna är att ha en egen hörna där de kan vara i fred. Bra om de omgärdas av lite grönska.
 5. Både sol och skugga. Barn behöver både sol och skugga. Inte minst är det viktigt att de mindre barnen skyddas från stark sol.
 6. Lekskulptur. Den ska gärna vara både klättrings-, kryp- och kanbar. Den är en bra spänningshöjare där barnen får testa och definiera sina gränser.
 7. Nivåskillnader. Varierande terräng och vegetation kan få även en ganska liten skolgård att kännas både större och mer spännande.
 8. Små lekhus och förråd. De är viktiga för rumsbildningen och skapar vrår och hörnor med goda klimatförhållanden. Kan också fungera som avskärmare för trafik
 9. Bollplan. Kan användas både för fotboll, basket och annat. Bör ligga hyfsat avskilt.
 10. En miniscen. Kan användas för spontan lek, men också för framträdanden. En upphöjd trätrall runt ett träd fungerar bra.
 11. Bärbuskar. Populära både på rasten och i undervisningen. Placera dem så de inte utsätts för hårt slitage.
 12. Skolgårdsentrén. En grind med skolans namn känns välkomnande
 13. Varierat underlag. Sten, grus, plattor på längden och på tvären,
 14. Konstnärlig utsmyckning. Kan vara av professionell konstnär, men kan också skapas av eleverna.
 15. Möbler. Utomhussoffor, breda sittrappor, hängmattor ger karaktär och många möjligheter.
 16. Belysning. Vintrarna är mörka och därför behövs det bra belysning så att skolgården kan användas hela dagen.
 17. Sandlåda. En klassiker som egentligen är enda lekredskapet där barnen själva kan forma.