Sök

Panelen: Vad är bäst och sämst med din fysiska arbetsmiljö?

Foto: Pixabay

I månadens panel svarar fem lärare om det bästa och sämsta med deras fysiska arbetsmiljö.

Lotta Tander, 49

Grundskollärare på Sörgårdsskolan F–3, Brunflo. Arbetar just nu i förskoleklass: 

Svar: Det bästa med min fysiska arbetsmiljö är att jag har närheten till skogen och har möjligheten att förlägga undervisning utomhus. Det sämsta är den totala bristen på vikarier och dokumentationskravet som många gånger inte fyller någon funktion.

Olle de Vahl, 35

Gymnasielärare på Nolaskolan, Örnsköldsvik. Undervisar i ­samhällskunskap och religionskunskap:

Svar: Bäst är mitt höj-och sänkbara skrivbord. Utan det hade det varit svårt att jobba. Sämst just nu är trängseln i skolan. Det är svårt att hitta lediga klassrum och grupprum vid behov samt att röra sig i korridoren och samtidigt att hålla avstånd. Innan corona hade vi dessutom problem med personalrummet som inte har tillräckligt med platser vid lunch. Vår medarbetarenkät har visat att möjligheten till återhämtning och vila under dagen är ett av de större problemen.

Justine Särnerblom, 32

Lärare F–3 på Sommarhemsskolan Uddevalla:

Svar: Det bästa med min fysiska arbetsmiljö är att skolan jag arbetar på är relativt ny. Lokalerna är anpassade för vår verksamhet – om än redan för små. Det sämsta med min fysiska miljö är trångboddheten. Vi är 20 personer som delar på ett litet arbetsrum. Luften får vi turas om att andas.

Bert-Inge Dahlin, 64

Lärare vid Värmdö tekniska gymnasium, Gustavsberg, Värmdö:

Svar: Vi har bra, trevliga och ändamålsenliga lokaler, förutom en liten matsal.

Åsa Lundqvist, 56

Lärare på Vux Tranås/SFI:

Svar: Min fysiska arbetsmiljö är bra. Lokalerna är relativt nya och välanpassade. Det sämsta är att jag och hela verksamheten har distansundervisat sedan i mars förra året. Då saknar jag sänkbart arbetsbord och all teknik som underlättar, som jag inte har tillgång till hemma.

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.