Sök

Trots dystra rapporter – de flesta lärare är nöjda

Snabb väg till extra anpassningar, god studiero på lektionerna och goda möjligheter till kollegial samverkan. Det är lärarnas egen bild av sitt arbete i grundskola och på gymnasiet.

LYSSNA PÅ NYA PODDEN: 
Experten: ”Varför skulle det inte bli fler skolattacker?”

Skoldebatten går ofta i moll, men när lärarna själva skattar sina möjligheter att utföra ett gott arbete så är tonerna ljusare. Det visar Skolinspektionens skolenkät från 2022.

  • 86 procent av lärarna i grundskolan upplever att det ofta eller alltid är studiero på lektionerna. På gymnasiet har 91 procent samma upplevelse.
  • 89 procent av grundskolelärarna anser att eleverna bemöter vuxna bra eller mycket bra, bland gymnasielärarna är siffran 95 procent.
  • 80 procent av lärarna i grundskolan och 82 procent av gymnasielärarna anser att de i ganska eller mycket stor utsträckning delar erfarenheter med varandra genom kollegialt lärande.

– Min bild av svensk skola är väldigt ljus, det är härligt och mysigt att vara här. Samtidigt krockar den här bilden med alla mörka rapporter om hot och våld, säger Maria Wiman, lärare på Skapaskolan i Huddinge.

Annan bild av elevstödet

Flera ljuspunkter är att lärare upplever att vägen till särskilt stöd och extra anpassningar är ganska kort, och att de snabbt får stöd av elevhälsan när de behöver.

– Det är inte den uppfattning jag får i lärargrupper i sociala medier, säger Maria Wiman.

Uppfattningen om studiero skiljer sig mellan elever och lärare, där lärarna skattar den betydligt högre.

– Läraren är bara en person, och jag kan stå i klassrummet och mala och tycka att allt är toppen, men ser inte om några benfajtas eller har ingen aning om att halva klassen är förstörda av något som hänt på sociala medier i helgen. Elevernas känsla är något vi verkligen måste ta på allvar, säger Maria Wiman.

En annan kontrast i rapporten är att möjligheten att samplanera med kollegor får högre poäng av deltagarna än vad den verkliga samplaneringen får – lärarna anser att det finns möjligheter som de inte utnyttjar.

Två tredjedelar av lärarna i både grundskola och gymnasium anser att de samplanerar i ganska stor eller mycket stor utsträckning.

Svarsfrekvensen bland lärare i grundskolan var 65 procent och i gymnasieskolan 71 procent.

LÄS ÄVEN: 

Forskaren: Detta får lärarna att stanna

Lärargrupperna som lämnar yrket