Sök

8 tips – så gör du klassrummet tystare

Anpassa klassrummet och pedagogiken. Då får du mindre buller. Det menar Anita Richmond, hörselpedagog och lärare i Lund.

Börja med att göra ett åtgärdsprogram för en bättre ljudmiljö.

– Det går att göra väldigt mycket med lokalerna för att få mindre buller. De kan optimeras när det gäller efterklang, ventilationsljud och ljudöverföring för att ge en god taluppfattbarhet. Och glöm inte att anpassa pedagogiken, säger Anita Richmond.

Under sina 20 år som hörselpedagog i Lunds kommun och innan dess lärare har hon sett bullret stegras i klassrummen.

– Ja, absolut. Det har blivit en förändrad pedagogik där det är mycket mer prat i klassrummet. Sedan är det mer rörelse i klassrummet, säger Anita Richmond.

En starkt bidragande orsak är också, menar hon, de allt större grupperna.

Enklaste sättet att dämpa bullret är att börja med klassrummet.

– Man kan dämpa stolskrap med det som kallas tysta möbler och ha dämpade dörrar så det inte läcker in ljud utifrån som stör. Du kan ha vaxdukar och tysta tärningar. Det är många småsaker man kan fixa enkelt, säger hon.

Men hur fixar man så eleverna blir tystare?

– Det handlar om att läraren måste involvera hela klassen för att förändra. Man behöver inte prata högt i klassrummet. Man kan lära sig att viska när man pratar. Och inte prata i mun på varandra. När läraren pratar är alla tysta och när en elev pratar är alla andra tysta. Man kan mäta bullret i klassen och utifrån de värden man får gå vidare med hur man kan minska bullernivån.

Men allt handlar inte om att eleverna ska vara tysta när andra pratar. De ska inte störa på andra sätt heller.

– De ska inte bara resa sig upp och dricka vatten när läraren undervisar. Och inte störa med andra ljud heller. Man kan störa lika mycket visuellt som med ord, säger Anita Richmond.

Så får du lugn och ro i klassrummet

  1. Använd tysta möbler. Använd helst så kallade tysta möbler. Men det går också att sätta på gummitussar på bänkar och stolar för att minska skrapljuden.
  2. Mät ljudnivån.  
  3. Låna en decibelmätare eller använd Arbetsmiljöverkets bullerapp. Är nivåerna höga kontaktar du arbetsgivaren för att få hjälp.
  4. Förändra pedagogiken. Få eleverna att förstå vikten av att inte prata i mun på varandra eller att störa visuellt.
  5. Stäng klassrummet. Halvöppna dörrar och fönster skapar extraljud. Ha dem alltid stängda under lektionstid.
  6. Möblera om. Undvik att packa möblerna tätt. Inte minst längs väggarna. Ha mellanrum mellan hurtsar och hyllor som står längs väggar så att ljudet inte studsar mot de blanka ytorna och ger sämre akustik.
  7. Använd tyg och filtar. Textilier i alla former dämpar ljud. Lägg därför filt i lådor och hurtsar som har många saker som skramlar.
  8. Ta hjälp av kollegan. Det är lätt att bli ljudblind i sitt eget klassrum. Låt en kollega vara med på lektionen för att notera vilka ljud som stör.
  9. Skrik inte. Rösten är lärarens viktigaste arbetsinstrument. Att tala högt eller skrika är varken bra för undervisningen eller halsen.