Sök

Tre lärare om dokumentationsbördan

EvaLiz Persson, Justine Särnerblom och Gustav Jonsson.

Vi frågade tre lärare om dokumentationsbördan.
1) Hur påverkar dokumentationskraven i skolan dig?
2) Vad skulle du använda tiden till om dokumentationskraven minskade?

EvaLiz Persson, 60, gymnasielärare i svenska och religion, Nolaskolan, Örnsköldsvik:

1: Det har blivit mycket mer de senaste åren och det är klart att det påverkar min arbetssituation och om man kommer efter lite så är det ett stressmoment till. Med alla informationskanaler som vi har att handskas med blir det ännu svårare att hålla isär allt från olika aktörer vilket också leder till ökad stress och frustration.

2: Planera nya, intressanta uppgifter, ta kontakt med elever som behöver min hjälp, läsa litteratur med mera.

Justine Särnerblom, 33,  lärare F-3, Frändeskolan, Vänersborgs kommun:

1: Det är en arbetsuppgift som tar mycket tid. Med det sagt lägger jag ingen värdering i huruvida det är bra eller dåligt med all dokumentation. Till exempel var kraven att dokumentera närvaro/frånvaro och följa upp med vårdnadshavare, betungande i pandemitider då alla var hemma för minsta lilla. Det känns som en uppgift som kunde ha gjorts av någon annan än klassföreståndaren.

2: Planera och följa upp undervisningen. Analysera resultat och bygga vidare på det i ännu större utsträckning än i dag. Mer samarbete och samplanering med kollegor. Reflektionstid med mera.

Gustav Jonsson, 40, förskollärare på Ekbacken och huvudskyddsombud Lärarförbundet, Kalmar:

1: Det tar tid från verksamheten och barnen. För att detta ska vara legitimt måste dokumentationen ge tillbaka till verksamheten på ett sätt som utvecklar den och inte bli en produkt som ingen vet mottagaren till. Det är lätt att dokumentationsarbetet blir det viktiga. Att det är vad som går att visa upp som utgör fokus – inte innehållet i undervisningen. Förskolan behöver använda sin dokumentation i ett pedagogiskt syfte och detta kräver planerings- och reflektionstid. 

2: Den tiden skulle kunna läggas på undervisning och samtal med barnen. Eller på samtal med kollegor för att följa upp och utveckla verksamheten. Här kan ju den meningsfulla dokumentation som professionen själv väljer att göra, utgöra grunden för reflektion och fortbildning.