Sök
Publishing-priset logga

”Orimligt stressigt” – experten om virala schemat

En lärares schema blev viralt – Robert Nilsson, ombud på Lärarförbundet kommenterar fallet.

Lärare på sociala medier har postat bilder på sina fullpackade scheman efter skolstarten.
Robert Nilsson, ombudsman på Lärarförbundet, reder ut vad som gäller.

LÄSTIPS Arbetstid: Så får du ett fungerande schema

Femminuterspauserna mellan lektionerna är en av de saker som Robert Nilsson reagerar på när han tittar på ett av de scheman som cirkulerat på Twitter.

– Det är omöjligt att avsluta en lektion, ta sig till nästa lokal och börja nästa lektion på fem minuter utan att tulla på elevernas garanterade undervisningstid. Läraren får det orimligt stressigt och har inte möjlighet till paus. Det här blir problematiskt utifrån Skollag, Arbetstidslag och Arbetsmiljölag.  

Lärares schema regleras också av kollektivavtal.

De flesta kollektivavtalen föreskriver 1 767 arbetstimmar årligen för lärare med ferietjänst. Av dessa förfogar arbetsgivaren över 1 360. För lärare med semestertjänst gäller 40 timmar i veckan i snitt. 

– Det räcker inte att titta på veckoschemat, utan man måste också titta på hela året. Lärare har arbetsperioder där det kommer till arbetsuppgifter, som utvecklingssamtal, betygsättning, nationella prov, säger Robban Nilsson. 

”Finns inte en chans”

Perioder med högre arbetsbelastning, ska också rymmas inom årsarbetstimmarna.

– Förutom de arbetsuppgifter som schemaläggs i exemplet finns det mer läraren ska hinna med på sin reglerade arbetstid. I det här schemat finns inte en chans att plocka in dessa uppgifter. Att få stressa mellan lektionerna, inte kunna ge eleverna den undervisning de har rätt till och inte hinna med sina arbetsuppgifter skapar stress. Det rimmar illa med arbetsmiljölagen som säger att arbetet inte får organiseras så att det riskerar leda till ohälsa, säger Robban Nilsson.

Schemat som blev viralt.

Arbetstidslagen säger att du ska ha rast efter max fem timmars arbete. Rasten bör vara minst 30 minuter. Det ska också finnas tid för pauser, men där är formuleringarna luddigare. 

– Det står att man kan ta de pauser ”som behövs”. En kvart på förmiddagen och en på eftermiddagen eller 5 minuter per timme nog ganska accepterat på arbetsmarknaden. Som lärare ska man dessutom föra in en kvalitetsaspekt. Läraren behöver få möjlighet att mentalt släppa det som hände under den föregående lektionen och ställa in sig på nästa, säger han.

Det finns inget i lagar och avtal som stöder den så kallade ställtiden, den tid det tar att gå på toaletten, släppa in och ut elever ur lokalen, förflytta sig.

– Men den är en rent praktisk nödvändighet för god kvalitet och arbetsmiljöm så den behöver man prata om. Det handlar om sunt förnuft. Finns inte ställtid, tas tid från lektionerna och kvaliteten sänks, säger Robban Nilsson.

Senast två veckor innan skolstart

Lärare bör också få veta sin arbetstid senast två veckor innan skolstart. Ibland kan de även få fingervisning om ungefär hur nästa termin kommer att se ut under våren innan.

Direkta fel i schemaläggningen ska åtgärdas direkt, säger Robban Nilsson.

– Ju tidigare desto bättre. I augusti är schemaläggningen svårare att ändra än i maj. En konkret beskrivning av problemen, till exempel en jämförelse av den vardagliga verkligheten och vad avtal och lagar säger, är svårare för arbetsgivaren att avfärda än en känsla av att ”det är för mycket nu”. Det tar en del tid, men det är värt mödan. Och kom ihåg, allt som ska hinnas med och som tar tid ska det finnas plats för i schemat, säger han.

En av diskussionerna på sociala medier handlade om att schemat kommer från en fristående skola. Ser du skillnader mellan kommunal och privat verksamhet i de här frågorna?

– Det saknar jag underlag för att uttala mig om. Min känsla är att det handlar mer om skillnader mellan skolor, oavsett huvudman.

Innan sommaren kom besked om att det kan bli fråga om att ta igen den undervisning som gått förlorad på grund av covid-19, till exempel på helgerna.

Ska lärare ha större tålamod med sämre scheman under covid-19 än annars?

– Nej, belastningen har redan ökat för många lärare. Att tänja på gränserna riskerar både kvaliteten i undervisningen och lärares hälsa. Nu har ju skolan när det gäller schemaläggning, ofta rullat på som vanligt. Skulle en avvikelse från reglerna verkligen behövas och vara möjlig att göra så ska det förhandlas med Lärarförbundet. Den enskilde läraren ska ha rimliga förutsättningar och en god arbetsmiljö, även om det pågår en pandemi, säger Robban Nilsson.

TIPS: TESTA LÄRARFÖRBUNDETS ARBETSTIDSKOLLEN HÄR!

LÄS ÄVEN

För lite planeringstid – det här kan du kräva

Sanningen om lärares ”långa sommarlov”