Sök

Stora barngrupper: så gör ni för att påverka på er förskola

Veronica Persson på Lärarförbundet tipsar om vad man kan göra på sin arbetsplats för att påverka problemet med för stora barngrupper.

Efterfrågan på förskoleplatser och gällande ekonomiska ramar påverkar antalet barn i barngrupperna.
– Men arbetsgivarens arbetsmiljöansvar försvinner inte bara för att det är stort tryck på förskoleplatser, säger Veronica Persson, utredare på Lärarförbundet och tipsar om hur förskolepersonal själv kan verka för en bättre arbetsmiljö.

Att påverka antalet barn i barngruppen är ett arbete som tar tid och kräver uthållighet, konstaterar hon.

1. Börja med att ta upp frågan om barngrupper och arbetsmiljö med er rektor på en arbetsplatsträff. Var specifika! Ringa gärna in problemen med denna lista:

  • Är det bullernivån som påverkar negativt?
  • Känner ni samvetsstress?
  • Har ni möjlighet att ta ut paus och återhämta er?
  • Saknas tid för planering, reflektion och utveckling?
  • Har ni problem med ventilationen?
  • Saknas rätt handledning för barn i behov av särskilt stöd?
  • Beläggning och vistelsetiden – är det den som påverkar?
  • Har ni problem med hög personalfrånvaro?
  • Är det något ni behöver skicka vidare till era chefer eller förvaltningen?

2. Skriv ner alla risker och bedöm hur allvarliga de är tillsammans med er rektor

3. Gör en handlingsplan över hur ni ska åtgärda problemen. En mall för handlingsplan finns här.

4. Sedan handlingsplanen är lagd är det dags att åtgärda det ni skrivit in. Stäm av hur det går i ett uppföljningsmöte på en arbetsplatsträff.

– Det är troligt att ni inte kan lösa allt, men det är viktigt att få en gemensam syn på vad ni kan påverka och på vilka åtgärder som krävs för att få en bättre arbetsmiljö just på er förskola, säger Veronica Persson.

5. Till sist: Kontakta Lärarförbundets styrelse i din kommun om ni vill ha mer stöd i att driva en fråga.

LÄS MER:

”Frustrerande att inte kunna ge barnen vad de har rätt till”

Röster från förskolan om för stora barngrupper

Johanna Jaara Åstrand: "Statistiken ger inte hela sanningen"

Förskollärarna larmar: Barngrupperna är för stora i förskolan