Sök

Röster från förskolan om för stora barngrupper

Barngrupperna i förskolan är så stora att varannan inte hinner med sitt förskolläraruppdrag.
Så här beskriver några förskollärare den ohållbara situationen:

”Jag har 20 st barn födda mellan 2014 och 2017, där flertalet är födda 2017 och 2018 och inte ännu fyllt 3 år. En mycket tuff situation. Max 16 är önskvärt. Barn i behov av stöd m m. 2 fastanställda och en vakant vikarie som tillsätts varje dag eller inte...”
Förskollärare som är verksam i en barngrupp med yngre barn

”Vi gör så gott vi kan, men det är jobbigt när vi känner att vi inte kan möta alla barn på ett tillfredställande sätt... Det är för många barn i gruppen. Det är svårt när vi får höra att ekonomin inte går ihop och fler barn måste in. Vi får ytterligare ett barn nu i vår så vi blir 19 barn ålder 2-4.”
Förskollärare som är verksam i en åldersblandad barngrupp

Det blir mer barnpassning än undervisning för att få dagen att hålla...

”Pga alldeles för stora barngrupper och mycket sjukdom bland personal, så hinner man inte planera för en pedagogisk verksamhet under arbetstid. Det blir mer barnpassning än undervisning för att få dagen att hålla...”

”Samvetsstressen påverkar mig varje dag. Känslan av att inte räcka till, att inte hinna med uppdraget som barnen enligt lag har rätt till bryter ner mig... Jag funderar på att byta yrke
om barngrupperna inte minskar snart. Det är så frustrerande att politikerna inte förstår att barnen är vår framtid...Jag älskar mitt yrke, men under de förutsättningar som råder kan jag inte utföra det på ett bra sätt.”

”Just nu hinner jag med det mest grundläggande och har en förstående chef som inte ställer orimliga krav med tanke på den tid vi har. Jobbar med fler förskollärare än vad jag gjorde förra terminen och det märks markant. Däremot hinner jag inte med allt det som står i
uppdraget och får konstant göra prioriteringar som inte alltid känns bra. Det är något jag accepterat för att orka fortsätta med jobbet. Det varierar också väldigt mycket över tid.
Förra terminen hann jag knappt med det grundläggande pga. bristande tid utanför barngrupp för planering och reflektion samt ett stort ansvar för ett barn med särskilda behov som krävde mycket planering, tid, möten och höga krav. Då gjorde jag avkall på resten av barngruppen, fick lämna över mycket ansvar till barnskötarna och kände att jag inte skötte mitt uppdrag gentemot varje enskilt barn. Men jag var tvungen att prioritera detta för annars hade barngruppen varit kaos. Hade jag gjort allt det som läroplanen säger under denna period hade jag blivit sjukskriven.”

LÄS MER:

”Frustrerande att inte kunna ge barnen vad de har rätt till”

Stora barngrupper: så gör ni för att påverka på er förskola

Röster från förskolan om för stora barngrupper

Johanna Jaara Åstrand: "Statistiken ger inte hela sanningen"

Förskollärarna larmar: Barngrupperna är för stora i förskolan