Sök
Publishing-priset logga

Pandemin och lärarbristen påverkade förslagen kring lovskola

Gymnasieläraren Olle Linton är skeptisk till förslaget i utredningen om hur undervisningstiden ska utnyttjas för att ge fler behöriga elever till gymnasiet. Foto: Adobe Stock

Lovskola ska hjälpa fler elever att nå behörighet till gymnasieskolan, men hur ska lärarna orka?

LÄSTIPS Skralt med covid-bonus till lärare

Utbildningsminister Anna Ekström är medveten om att lärarbristen och pandemin ger begränsningar:

– Det är en fråga som verkligen måste analyseras vidare. Men på de skolor där man idag har lovskola har man hittat system där lärare med glädje tar sig an uppgiften.

Ska lärarna lockas med pengar för att ställa upp?

– Lönesättning är en fråga för arbetsgivare och arbetstagare, löneavtal lägger jag mig inte i. Men redan Adam Smith på 1700-talet sa att ”ska man få arbete utfört så gäller det att betala”.

Anna Ekström hänvisar i övrigt till utredaren Anna Westerholm när det gäller detaljer i utredningen. Utbildningsminister Ekström har precis fått utredningen i sin hand och vill läsa den innan hon uttalar sig mer.

Frivilligt

Utredaren Anna Westerholm säger att lärarbristen och pandemin påverkat förslagen. Lovskolan ska vara en frivillig verksamhet med högre kvalitet än den läxhjälp som sker utanför skolan.

– Vi nöjer oss med att föreslå lovskola på läsårslov, som påsklov, sportlov etc enligt modeller där lärarna sagt att ”här har det effekt”. Idéerna i utredningen har i många stycken hämtats ur redan befintlig verksamhet, hos skolor som använt sig av liknande modeller och varit nöjda med resultatet.

Utredarna har räknat på att läxhjälpen inte ska behöva bemannas med hundra procent lärare, utan att det går att bemanna den med annan personal.

LÄSTIPS Här får lärarna tre dagar covid-ledigt

Lärare garanter

– Men någon stans måste lärarna stå som garant för att läxhjälpen håller en viss nivå, säger Anna Westerholm.

– Det är ju inte så att någon går in och gör läxorna åt eleverna utan det handlar om hur man stöttar eleverna på bästa sätt i deras självständiga arbete.

Gymnasielärare Olof Linton på Södra Latin i Stockholm har ännu inte läst utredningen, men är skeptisk.

– Om lärare ska stå som garanter för verksamheten låter det ändå som merarbete. I slutändan är det läraren som får ta ansvar för det hela. Vi lärare använder redan på loven till att rätta skrivningar, förbereda undervisning med mera. Det lockar inte att jobba ännu mer på loven, även om det skulle ge mer betalt.

LÄS ÄVEN

Från digi-dum till digi-smart – expertlärarnas bästa tips

Wiman: Vi får inte glömma att lärare utför magi