Sök

Ny statistik: Bristande arbetsmiljö fortsätter göra lärare sjuka

Ann Ponton Klevestedt, Arbetsmiljöverket, bekräftar att den psykosociala arbetsmiljön fortsätter orsaka lärares sjukskrivningar.

Fortfarande utgör lärares psykosociala arbetsmiljö den största orsaken till sjukskrivning.
Men andelen arbetsolyckor och arbetssjukdomar har dock inte ökat sedan 2018, visar nya siffror från Arbetsmiljöverket.

Fortfarande ligger organisatoriska och psykosociala orsaker bakom de flesta sjukskrivningarna inom utbildningssektorn.

Det visar ny statistik från Arbetsmiljöverket.

Medan övriga branscher ökar andelen arbetssjukdomar med 20 procent, ligger de drabbade lärarna kvar på ungefär samma nivå som 2018.

Ann Ponton Klevestedt, Arbetsmiljöverket, bekräftar att den psykosociala arbetsmiljön fortsätter orsaka lärares sjukskrivningar.


Totalt anmäldes 2 765 arbetsplatsolyckor och 1 134 fall av arbetssjukdomar inom kategorin utbildning, i Arbetsmiljöverkets statistik för 2019.

Det mått som Arbetsmiljöverket har för att mäta eventuell farlighet, antalet olyckor och sjukdomar i förhållande till antalet anställda, har inte ökat. Under 2018 anmäldes 5 fall av arbetsolyckor per 1 000 anställda, och 2 fall av arbetssjukdom inom utbildningssektorn.

”Inte hänt så mycket relativt”

Samma siffra rapporterades 2019.

– Det har anmälts fler, absolut, men det ser inte ut som det har skett så mycket under de senaste tre åren, när det gäller den relativa siffran. Det har inte rört sig så mycket som anmälningarna totalt sett, säger Ann Ponton Klevestedt, Arbetsmiljöverket.

Det beror bland annat på att kåren utökats med cirka 9 400 personer under perioden.

För lärare är det organisatoriska och sociala faktorer som påverkar hälsan mest.

– Så ser det ut inom många kvinnodominerade yrken, säger hon.

Sjuskrivningar tidigt på terminen

Samtidigt kommer ständiga rapporter om lärares och förskollärares bristande arbetsmiljö.

Till exempel är lärare överrepresenterade vad gäller sjukskrivningar i början av terminen, vilket Läraren skrivit om.

År 2014 gav Arbetsmiljöverket arbetsgivarna ett ökat organisatoriskt ansvar, samt större ansvar för arbetstagarnas psykosociala miljö.

– Vi vet att det finns ett mörkertal. Samtidigt minskar det när man pratar mer om de här frågorna i samhället, säger Ann Ponton Klevestedt.

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.