Sök

Ny granskning: Tummen upp för lärarassistenter

De allra flesta är positiva och den kritik som framkommer är att det skulle behövas fler. Skolinspektionen har undersökt lärarnas syn på lärarassistenter.

Lärare upplever att lärarassistenter ger dem möjlighet att ägna mer uppmärksamhet åt planering och undervisning. Det enligt en intervjuundersökning från Skolinspektionen.

LÄSTIPS Kritiken mot lärarassistenterna

Lärarna ger tummen upp till avlastande personal i en ny granskning från Skolinspektionen.

En intervjuundersökning från 28 skolor i hela landet, både fristående och kommunala, ger goda betyg åt till exempel elevassistenter.

– De allra flesta lärare är positiva. Den kritik som framförs är att det är bra, men skulle behövas mer. Det finns kritik mot otydliga arbetsbeskrivningar och roller, och att det då har varit svårt att be personen att utföra uppgifter som man tycker att den borde utföra. Men det är enstaka fall, säger Anna Gabrielsson, utredare på Skolinspektionen.

LÄSTIPS Forskarna: Det vill lärarna ha hjälp med

Men den stora delen av undersökningen handlar om rektorernas bild av läget.

Därför frågar de inte lärarna själva

– Organisationen av skolan är rektors ansvar. Däremot har vi intervjuat lärare om deras upplevelser. Och intervjuerna visar att lärarna upplever att de får avlastning och får fokusera mer på undervisningen. Sen är det så att bara för att sådana tjänster finns på skolan, så innebär det inte att alla lärare blir avlastade Ibland kan det vara två lärare som blir avlastade av en tjänst, ibland är det hela lärarkollegiet, säger hon.

Anna Gabrielsson.

I Sverige arbetar knappt 3 500 lärarassistenter, räknat i heltidstjänster, men i undersökningen ingår även andra funktioner.

– Det är en väldigt heterogen grupp. Lärarassistenter är vanligt förekommande, men det är personal som anställs för att ta hand om uppgifter som ligger utanför undervisningen. I kontexten av lärarbristen behöver lärarnas arbete koncentreras så att elever får undervisning av behöriga lärare, säger Anna Gabrielsson.

Handlar inte om undervisning

Skolinspektionen har inte tittat på om lärarassistenter får ta över undervisning.

– Det här handlar om att lärarna ska fokusera på undervisningen, kanske inte så mycket att man ska få mer tid men kanske att man blir mindre splittrad. Framförallt när det gäller att planera och bedöma i fred, säger Anna Gabrielsson.

I rapporten riktas ändå kritik mot vissa delar av assistentuppdraget, bland annat att anställningarna är kortsiktiga och att det saknas tydlig arbetsbeskrivning.

Skolinspektionen konstaterar också att med fler yrkeskategorier i skolan, krävs det också att rektorerna skapar tydligare uppdragsbeskrivningar.

– På sikt kan det bli problematiskt annars, säger Anna Gabrielsson.

Dessutom upplever de intervjuade lärarassistenterna själva att de saknar ordentlig kompetensutveckling, särskilt när det gäller elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

I intervjugrupperna ingår totalt 80 lärare.

LÄS ÄVEN

I Spånga avlastas lärarna av studiepedagoger

Svalt intresse för lärarassistenter

”Kopieringsavtalet riskerar knäcka både lärarna och läromedelsföretagen”

Här saknas det flest behöriga