Sök
Publishing-priset logga

Jaara Åstrand: Lovskola inte lösningen

Lärarförbundets Johanna Jaara Åstrand konstaterar att problemet är resursbrister i skolan, vilket inte några veckors lovskola råder bot på.

Johanna Jaara Åstrand menar att lovskola och läxhjälp inte rår på resursbristerna i skolan. Men är nöjd att utredningen föreslår ett enhetligt inrapporteringssystem för betyg.

LÄSTIPS Gymnasielärarens kritik: ”Merarbete för lärarna”

Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, konstaterar att det stora problemet är att eleverna inte får den tid och det stöd i skolan under den tid som faktiskt finns till förfogande.

– Det beror på bristande resurser. Skolan är drabbad av nedskärningar, klasserna större och lärarbristen gör att många elever inte möts av utbildade, behöriga lärare. De lärare som finns måste dessutom kämpa med en massa dokumentation som inte har med elevernas kunskapsutveckling att göra, men som tar väldigt mycket tid.

Vad är positivt med utredningen?

– Det är bra att utredning inte ger skarpa förslag utan identifierar att det är mycket som behöver utredas mer. Till exempel att den anpassade timplanen måste följas upp och utvärderas innan lovskolans utvidgas.

LÄSTIPS Utredare vill inte se obligatorisk lovskola

Hela terminen

– Jag är glad att utredningen föreslår ett enhetligt inrapporteringssystem för betyg. Något Lärarförbundet drivit på. Lärare har rätt till hela terminen och ska inte avkrävas betygsrapportering flera veckor innan läsåret är slut, vilket är fallet i många kommuner. En märklig ordning när man samtidigt talar om vikten av att eleverna ska få tid för att visa vad de kan.

Johanna Jaara Åstrand vänder sig mot tron att allt ska gå att lösas med några veckors lovskola.

– Vi behöver ett skolsystem som säkrar att resurser och stöd sätts in tidigt, så att det slipper leda till skolmisslyckanden.

LÄS ÄVEN

Wiman: Vi får inte glömma att lärare utför magi

Här får lärarna tre dagar covid-ledigt