Sök

Johanna Jaara Åstrand: "Statistiken ger inte hela sanningen"

Här är Lärarförbundets krav på huvudmännen för att komma till bukt med barngruppernas storlekar.

Lärarförbundet anser att Skolverkets statistik ger en skev bild av verkligheten när det gäller barngruppernas storlek på förskolorna. Nu kräver förbundet en rad åtgärder från regeringen och huvudmännen för att få bukt med problemen.

Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet, varför anser ni att Skolverkets statistik ger en skev bild av verkligheten när det gäller barngruppsstorlekarna?

– Ja den ger åtminstone inte hela sanningen och eftersom det är Skolverkets statistik som ligger till grund för politiska satsningar, beslut och till och med uttalanden så har det väckt rätt mycket frustration och irritation hos förskollärare som inte känner igen sig i den statistiken.

Ni har i er undersökning valt att göra mätningar på våren för att undersöka hur stora skillnaderna är. Anser du att man bör införa statliga mätningar även på våren när det gäller förskolan?

– Ja det vi visar med vår rapport är att barngrupperna generellt är större under våren än hösten. Vi har faktiskt riktlinjer för gruppstorlekarna i Sverige av en anledning eftersom vi vet att det spelar roll för vilken kvalitet det blir i verksamheten för barnen när det gäller exempelvis trygghet och ljudvolym. Men det har också betydelse för vilka förutsättningar det ger förskollärarna att göra ett bra jobb och också själva må bra på jobbet. Vår undersökning visar att även om Skolverkets oktobersiffror i fjol visade på en svag förbättring så är det långt ifrån den verklighet som barn och förskollärare befinner sig i stora delar av året och det är problematiskt om Skolverkets statistik blir en ursäkt för varför man inte gör mer för att komma till rätta med problemen.

”Huvudmännen måste steppa upp”

Hur ska man komma åt att det finns så stora skillnader på barngrupperna i Sverige?

– Vi har efterlyst att regeringen tillsätter en utredning som på riktigt tittar på hur vi kan få en mer likvärdig och hållbar förskola och sedan menar vi att varje huvudman som har förtroendet och ansvaret att bedriva förskola måste steppa upp för att säkerställa att barngrupperna inte är för stora. Men det räcker inte eftersom den personalgrupp som ökar mest på dagens förskolor är de som helt saknar utbildning. Politikerna måste försäkra sig om att förutsättningarna finns i verksamheterna. Vi menar att regeringen borde införa riktlinjer som garantera att det finns legitimerade förskollärare i varje barngrupp för att ge en rimlig chans att säkerställa en mer likvärdig verksamhet för barnen oavsett vilken förskola man går på.

Många politiker lyfter fram likvärdigheten i skolan och de stora skillnader som finns där. I er rapport visar ni på de stora skillnader som finns i förskolan mellan olika kommuner och huvudmän när det gäller barngruppsstorlekar och utbildad personal. Ni kräver nu att politikerna ska tillsätta en utredning som på djupet undersöker likvärdigheten i förskolan.

– Ja det behövs verkligen. Det har varit mycket diskussioner om barn som växer upp i tuffa socioekonomiska områden och hur viktigt det är att de får tillgång till förskola och man pratar om obligatorisk förskola från tidig ålder och språkförskola. Det är ett bevis för att man fattar hur viktigt det är. Vad man glömmer att prata om är hur man ska säkerställa att det finns tillräckligt många förskollärare och hur de ska få en bättre situation för att kunna spela roll för de här barnen. Det tycker jag är obegripligt. Det behövs ett samla grepp och att man tittar på det som stärker och utvecklar.

Lärarförbundets krav

• Huvudmän måste låta förskollärares och rektorers bedömningar styra i alla beslut som rör barngruppsstorlekar och personaltäthet.
• Huvudmän måste upprätta en plan för hur nivåerna på de nationella riktmärkena för barngruppernas storlek ska nås och anpassa lokaler utifrån små barngrupper.
• Regeringen bör införa nationella riktlinjer som garanterar legitimerade förskollärare i varje barngrupp.
• Regeringen bör införa fler alternativa vägar till förskollärarexamen och fler arbetsintegrerade utbildningar.
• Regeringen behöver tillsätta en utredning om en likvärdig och hållbar förskola. Utredningens uppdrag ska vara att genomföra en grundlig genomgång av önskvärda och faktiska förutsättningar i svensk förskola för att genomföra en likvärdig utbildning. Utredningen ska även forma förslag för att säkra hållbara arbetsvillkor för förskolans medarbetare samt föreslå finansieringsformer för en tryggad personalförsörjning av legitimerade förskollärare, barnskötare och annan personal utifrån förskolans uppdrag.

 

 

LÄS MER:

”Frustrerande att inte kunna ge barnen vad de har rätt till”

Stora barngrupper: så gör ni för att påverka på er förskola

Röster från förskolan om för stora barngrupper

Johanna Jaara Åstrand: "Statistiken ger inte hela sanningen"

Förskollärarna larmar: Barngrupperna är för stora i förskolan