Sök

Jaara Åstrand: "Hela förskolan behöver ses över"

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand kräver att Anna Ekström tillsätter en ny totalbesiktning av förskolan.

Obligatorisk förskola är att börja i fel ände. Det menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som vill se en större utredning om förskolans villkor.

MER LÄSNING: LÄRARNAS COVID-19-FRÅGOR – OCH SVAREN

Under måndagen presenterade utredaren Lotta Edholm sina förslag för hur samhället ska nå de 23 000 barn som idag inte går i förskolan. Bland annat föreslår hon att kommunerna automatiskt ska skriva in barn till bland annat nyanlända, och till andra föräldrar som kanske inte kan ge sina barn den språkutveckling som krävs för att börja skolan.

Redan idag rapporterar förskollärare tuffa arbetsvillkor. Förslaget om obligatorisk förskola från fem år riskerar leda till än mer allvarlig lärarbrist, menar Johanna Jaara Åstrand:

– Vi är de första att hävda förskolans betydelse för alla barn. Men förslaget kräver att det finns utbildade förskollärare. Det funkar inte att lägga ett förslag som gör att ytterligare flera tusen barn ska vara i förskolan, utan att först försäkra sig om att verksamheten som ska ta emot dem har vettiga förutsättningar att göra det för att kunna erbjuda dem en undervisning av hög kvalitet, säger Johanna Jaara Åstrand.

I Sverige finns drygt 260 förskolor som helt saknar behörig personal.

– Då är frågan om det ens kan kallas förskola. Vi har politiker och partier som erkänner förskolans betydelse. Men med den insikten måste det följa ett ansvar, att varje barn får möta utbildade förskollärare och barnskötare och en miljö som är trygg och lärorik, säger Johanna Jaara Åstrand.

Redan innan Lotta Edholm presenterade Utredningen om fler barn i förskolan för bättre språkutveckling i svenska”, krävde Lärarförbundet tillsammans med två professorer i pedagogik, en ny genomlysning av hela förskolan.

LÄS: PARTIERNA ENIGA OM ÖVERSYN

– Den här utredningen är långt ifrån vad vi anser nödvändigt. Barnstugeutredningen gjordes 1972, och förskolans uppdrag ser helt annorlunda ut idag. För att kunna åstadkomma en likvärdig förskola med hög kvalitet överallt så behövs en bred översyn. Dels för att titta på de faktiska förutsättningarna som finns för att genomföra uppdraget, dels hur man kan säkerställa en rimlig arbetsmiljö och möjliheten att jobba i enlighet med uppdraget för förskollärare och barnskötare. En likvärdig finansiering behöver också ses över, och det har inte den här utredningen tittat på, säger Johanna Jaara Åstrand.

Men i en intervju med Läraren.se, lägger utbildningsminister Anna Ekström (S) hela arbetsmiljöansvaret på huvudmännen.

Välkomnar förstelärare

Vad det gäller förslaget om förstelärare även inom förskolan välkomnar hon det. Reformen har dock haft begränsad framgång med att locka lärare i skolan till utsatta områden.

– Man måste se till helheten: Det handlar inte bara om höjda löner, utan de erfarna skickliga förskollärarna måste få ett sammanhang där de får använda sin erfarenhet och kompetens till rätt saker. Man behöver också titta på ledarskapet, organisationen och hur bemanningen ser ut i övrigt, säger Johanna Jaara Åstrand.

Mot bakgrund av personalbristen, hur ser du på förslaget om vidareutbildning i andraspråksutveckling som Lotta Edholm föreslår?
– Det är självklart välkommet, men riskerar att falla platt om man inte också säkrar tiden för utvecklingsmöjligheter: Att hon ser behovet av kontinuerlig kompetensutveckling är jätteviktigt, men även här måste man titta på förutsättningarna. Det ligger ett förslag om ett professionsprogram på regeringens bord. Kompetensutvecklingsinsatser måste in i det programmet och arbetsgivarna måste ge tid till kontinuerlig utveckling för alla lärare och rektorer, säger Johanna Jaara Åstrand.

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.