Sök

Goda förhoppningar om slopad betygssättning

Lärarförbundet har hela hösten drivit frågan om anpassade krav som slopade betyg i årskurs 6-8 och en färsk Sifomätning utförd i december visar att det finns ett brett stöd i lärarleden.

Nära 8 av 10 lärare tycker att det ska vara möjligt att låta bli att sätta betyg i årskurs 6-8 under pandemin. Och Lärarförbundet har höga förväntningar på att politikerna hörsammar kraven.
– Jag hoppas att utbildningsutskottet ska få till en snabb lösning i frågan, liknande den i våras när gymnasieskolan på kort tid ställde om till distansundervisning, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet.

Om pandemin håller i sig måste politikerna inse att kraven på betygssättning måste anpassas efter rådande läge, menar hon:

– I nuläget har vi en situation där föräldrar kläms mellan att ta sitt ansvar för att minska smittspridning genom att hålla barnen hemma vid minsta symptom, samtidigt som de får betygsvarningar hem för att barnen inte varit på plats och kunnat visa vad de går för.

– Lärare ska inte behöva betygsvarna elever som tar sitt ansvar och redan är satta under en enorm press. Det är en helt omöjlig situation.

Verkligheten visar att lärarna i många fall inte har kunnat ersättas av vikarier, många högstadieelever har haft en stor andel håltimmar. Undervisningen har blivit lidande och även förutsättningarna för adekvata bedömningsunderlag.

– Att då tro att det ska kunna gå att betygssätta och bedöma elevernas kunskapsutveckling på samma sätt som i normala fall är att lura sig själv.

Färsk mätning

Lärarförbundet har hela hösten drivit frågan om anpassade krav som slopade betyg i årskurs 6-8 och en färsk Sifomätning utförd i december visar att det finns ett brett stöd i lärarleden. 78 procent av lärarna i årskurs 4-6 och 76 procent av lärarna i årkurs 7-9 svarar att de håller helt eller delvis med om att det ska vara möjligt att avstå från att sätta betyg i årskurs 6-8 om läraren inte kunnat skaffa underlag med tillräckligt hög kvalitet och omfattning.

– Fokus ska självklart vara på årskurs nio och deras slutbetyg, så att skolan verkligen gör allt för att eleverna ska kunna ta sig vidare i utbildningssystemet.

Lärarförbundet skrev till regeringen redan i våras och la fram en rad krav på lättnader under pandemin. Däribland att lärare ska kunna avstå från att sätta betyg i årskurs 6 till 8 om tillräckligt betygsunderlag saknas. Men en sådan förändring i skollagen skulle ta för lång tid innan den kan genomföras. Därför bytte Lärarförbundet taktik och uppvaktar nu utbildningsutskottet för att få det att lägga fram ett så kallat utskottsinitiativ. Det var vad som skedde under våren när skolan på kort tid kunde övergå från när- till distansundervisning på gymnasiet.

Har du fått några reaktioner från utbildningsutskottet?

– Absolut! Jag har pratat med partiernas företrädare i utbildningsutskottet och där finns en stor förståelse. Men det är klart, det här är inga enkla processer. Jag har trots allt höga förväntningar på att utbildningsutskottet så snabbt som möjligt 2021 ser till att det finns lagstöd för att anpassa verksamheten under pandemin.

– Det måste till anpassningar så att lärares och skolledares behov och krav tillgodoses och att alla måsten som vanligtvis ligger på lärare och skola inte ska behöva gälla under pandemin. Kort uttryckt: Vidta nödvändiga åtgärder så att lärarna får fokusera på att undervisa och på det som gör undervisningen bättre.

Har det varit svårare under pandemin att få tillräckligt med underlag för betygssättning?

LÄS ÄVEN

Statlig skola utreds – här är detaljerna

Lärarförbundets krav på kommunerna i Hök-21

3 av 10 högstadielärare tvingas jobba på plats

Lärarförbundet beredda lämna TCO

Covid-vaccin: Gymnasiet öppnar – men lärare prioriteras inte