Sök

Åsa saknar mål och riktning i kompetensutvecklingen

Gränsen för vad som kallas kompetensutveckling blir mer och mer flytande i takt med att resurser sparas in, tycker läraren Åsa Ringdahl.

Åsa Ringdahl, klasslärare för en sjätteklass i kommunala Örskolan, i Sundbyberg, har undervisat i trettio år och sedan 2010 på Örskolan.

– Tidigare kunde vi till exempel ha workshops tillsammans med andra skolor. Väldigt inspirerande och givande att träffa andra lärare. Men dessa workshops har valts bort för billigare alternativ. En del studiedagar ägnades till exempel åt att vi lärare höll små mikroföreläsningar för varandra om hur vi undervisar.

Inte samma kontakt

Åsa Ringdahl saknar mötena med de andra skolorna i kommunen.

Åsa Ringdahl på Örskolan i Sundbyberg vill ha mer individanpassad kompetensutveckling.

– De har blivit som främmande öar, vi har inte samma kontakt som förr.

Sundbybergs kommun låter nu samtliga grundskolelärare genomgå Undervisningslyftet, en tvåårig satsning som i olika steg syftar till att lärare ska bli bättre på att undervisa.

Läs också: 6 av 10 lärare: Vi har för dålig kompetensutveckling

– Ett bra koncept men det skulle vara mycket bättre om kompetensutvecklingsprogrammen utformades efter var och ens erfarenhet och kompetens.

Nu får alla samma kompetensutveckling oavsett erfarenhet och utbildning.

– Jag vill absolut inte påstå att jag inte har mer att lära, men jag behöver till exempel inte lära mig hur ett klassrum bör inredas. Relevant för en nyexad lärare, visst, men en kod som jag knäckte för många år sedan.

Över huvud taget saknar hon substans, eftertanke, mål och riktning i kompetensutvecklingen.

– Det känns lite godtyckligt, tycker jag. En uppgift kan vara att läsa en bok, som sedan kan bockas av i ”kompetensutvecklings-rutan”. En enkel budgetlösning.

Varför är kompetensutveckling så viktig?

– Fortbildning är viktigt eftersom vi jobbar med ”ett levande material”. Vi måste vara uppdaterade och följa med vår tid i ett samhälle som ständigt förändras.

Läraren.se har utan framgång sökt Örskolans rektor Marco Suares för en kommentar.

Läs också: 6 av 10 lärare: Vi har för dålig kompetensutveckling