Sök

"Jobbar 70-timmarsveckor utan att få någon övertid"

7 av 10 lärare på högskolor och universitet larmar nu om att deras arbetsbelastning blivit hög eller mycket hög under pandemin.

Lärare på högskolor och universitet har gått in i sin tredje termin med distansundervisning och hemarbete. Nu larmar facket om en orimlig arbetsmiljö. Bilden bekräftas i deras egna medlemsundersökningar.
– Det fanns medlemmar som arbetade 70 timmarsveckor för att klara av distansundervisningen – utan att få en timme i övertid, säger Kia Kimhag, ordförande Lärarförbundet Universitet & Högskolor.

Efter återkommande larm om kraftigt försämrad arbetsmiljö från lokala ombud runt om i Sverige har Lärarförbundet Universitet & Högskolor gjort medlemsundersökningar under våren och hösten. Dessa visar att lärarnas arbetssituation har blivit allt tuffare när det gäller arbetsbelastningen och den fysiska och psykiska arbetsmiljön.

Gränsen har suddats ut mellan jobb och fritid

Innan pandemin, under hösten 2019, ansåg närmare 7 av 10 att de hade en arbetsbelastning som var rimlig att hantera. Men i enkätundersökningen från höstterminen 2020 svarar:

• 7 av 10 att deras arbetsbelastning blivit hög eller mycket hög och att arbetstiden inte räcker till för att utföra arbetet.
• Nästan 6 av 10 anser inte att de har en fysisk arbetsmiljö som fungerar för deras arbetsuppgifter. Vissa lärare uppger att de får bekosta ökad bredbandskostnad, möbler och teknisk utrustning ur egen ficka medan andra får hjälp och stöd.
• Nästan 6 av 10 lärare upplever att de inte kan begränsa sin arbetsbelastning på ett bra sätt när de arbetar hemifrån vilket påverkar deras mentala arbetsmiljö.

Lärarna beskriver att de har svårt att begränsa sitt arbete när de arbetar hemifrån. Gränsen mellan arbetstid och fritid har suddats ut. Studenter mår också sämre och har svårt att klara av studierna och begär stöd med allt från sociala till tekniska problem. Lärare känner sig jagade. Om de inte är tillgängliga 24/7 så syns det direkt i kursutvärderingarna.

Några lärare beskriver situationen:

”Datorn står på köksbordet och kallar på mig hela tiden känns det som.”

”Arbetar oftast mellan 9-10 timmar per dag utan riktiga raster. Tar kort lunch 10 till 30 minuter och inga fikapauser. Tar kaffe vid datorn.”


”Jag arbetar 7 dagar i veckan.”


”Arbetet blir hela tiden närvarande och man måste fixa, kolla, läsa, skriva ut, bjuda in och vara tillgänglig.”

”Mycket överlämnas till oss lärare att klara av att ordna på egen hand.”

”Känns som livet mest är jobb och gränserna suddas ut vad som är vad, jag trivs inte att arbeta på detta sätt.”

Lärare beskriver att de har låg energi och tycker inte att de får tillräckligt gjort. Trots att de jobbar kvällar och helger så släpar arbetsuppgifterna efter och de hinner inte i kapp. Även de som haft vana att arbeta digitalt säger att arbetsuppgifterna nu tar betydligt längre tid.

”När jag har haft problem med koncentration och syn på dagen och ser att jag ligger efter så sitter jag även fler kvällar än tidigare. Får ofta känslan av att jag arbetar oeffektivt.”

”Kan ej bedriva undervisningen med önskad kvalitet. Osäker på myndighetsutövning – följer ej kursplanerna.”

Många lärare känner sig ensamma och lämnade att klara situationen själva medan andra tycker att det fungerat långt bättre än förväntat att undervisa på distans med de digitala hjälpmedlen.

Stödet från cheferna varierar

Lärarna upplever att stödet från deras chefer varierar från noll till stort stöd kring deras arbetsmiljö. Cirka hälften anser att deras chefer har en god inblick och stöttar dem i deras fysiska arbetsmiljö och nästan lika många tycker inte att deras chefer gör det.

Kia Kimhag och Annelie Hippinen Ahlgren, delar på ordförandeskapet i Lärarförbundet Universitet & Högskolas styrelse. De arbetar båda inom Lärarutbildningen, Kia Kimhag på Högskolan i Gävle och Anneli Hippinen Ahlgren på Stockholms universitet.

– Situationen var extrem under våren i fjol efter att lärarna gått över till distansundervisning över en natt. Det fanns medlemmar som arbetade 70 timmarsveckor för att klara av distansundervisningen – utan att få en timme i övertid, säger Kia Kimhag.

Det har sett lite olika ut med distansundervisningen under sommaren och början av höstterminen. En del lärosäten har haft mindre grupper med studenter som genomfört vissa examinationer eller undervisning på plats. Andra har haft allt på distans. Men under hösten har alla lärosäten återgått till undervisning och examination på distans med klasser som kan ha 100 studenter eller fler.

– Vår nya enkät från hösten visar att läget inte förbättrats. Och efter den arbetsinsats som lärarna gjorde i våras är många rejält uttröttade och har svårt att orka med. Det är för tidigt att läsa av sjukskrivningarna men vi ser ett stort problem med den ”sjuknärvaro” som finns där många lärare är så pressade att de fortsätter att arbeta hemifrån fast de är sjuka, säger Anneli Hippinen Ahlgren.

LÄS ÄVEN

Pandemiångest – tio tecken på att eleverna far illa

Gratis munskydd i Malmöskolor kan bli dyrt

Efter Lärarförbundets krav – kommunen pudlar

Tegnell: ”Då är munskydd smittorisk”