Sök
Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

5 lärare: Lösningen på att många blir utbrända

Många lärare har för hög arbetsbelastning. Foto: Colourbox

Vad är lösningen på att många lärare blir utbrända? Lärarpanelen svarar.

LÄSTIPS Testa dig själv – är du i riskzonen för sjukskrivning?

Ulrika Sellin Levander, 46

Högstadielärare på Kråkbergsskolan i Södra Sunderbyn, Luleå. Undervisar i SO-ämnen och dans åk 7–9:

Svar: Det måste finnas en balans i krav och resurser. Att inte höja arbetsbelastningen för lärare, vilket faktiskt görs i det tysta. Det är mycket oroande. Finns tid för planering, utvecklingssamtal, föräldrakontakt, rättning av NP, kompetensutveckling? Att arbetsgivaren verkligen lyssnar på lärarnas synpunkter.

– Arbetsmiljön är a och o. Se över schemat, så att det på riktigt – och inte bara på pappret – finns möjlighet att ta rast och paus. Viktigt är att ha en bra dialog med sin närmaste chef.


Joakim Albertsson, 47

Speciallärare på Almåsgymnasiet, Borås, gymnasiesärskolans individuella program. Undervisar framför allt i praktiska ämnen:

Svar: Låt lärare först och främst fokusera på undervisning. Många gånger görs mycket administration som inte alltid känns nödvändig.


Pär Forén, 45

Gymnasielärare på Katedralskolan i Lund. Undervisar i företagsekonomi, psykologi, idrott och hälsa: 

Svar: Stress är hanterbar så länge som man känner att man har kontroll över arbetsflödet och på gymnasiet är det ofta bedömningsarbetet som skapar arbetstoppar. Här borde man vara lite mer kreativ med schemaläggningen genom att till exempel lägga in bedömningsdagar och rensa i möteskalendern.

– För egen del brukar jag vara noga med att komma ihåg mina härligt korta arbetsdagar i september när rättningshögen börja byggas på i november. Den ekvationen kräver så klart att arbetsgivaren inte tvingar in mig på kontoret under ”lågsäsongen”.


Linda Sippmanne, 46 

Grundskollärare på Norrbackaskolan i Visby. Undervisar i årskurs 2:

Svar: Det planeras allt för ofta in sådant som inte utvecklar eller stöder undervisningen. Mycket tid går till administrativt arbete som inte gagnar elevernas lärande.

– Politiker, chefer och rektorer måste ha tilltro till lärarnas profession och yrkesutövande och låta oss arbeta med det vi är utbildade för – att undervisa!


Marie Österlind, 57

Grundskollärare på Häggviksskolan i Sollentuna. Undervisar i svenska, engelska och spanska åk 4–6:

Svar: Minskad dokumentation, byt mötestid till planeringstid samt bättre resurser för att kunna anställa personal att ta hand om den socialt stödjande aspekten.

LÄS ÄVEN

Lärare i arbetsplatsernas ohälsotopp

Läraren Carina fick stroke av jobbet: ”Tänkte nu dör jag”

Vägen tillbaka efter en längre sjukskrivning

Så kom hon tillbaka från utmattningen

Wiman: Stopp och belägg – vi lärare jobbar halvt ihjäl oss