Sök

Utvecklingssamtal kostar minst 1,5 miljarder

Illustration: Karin Söderquist

Utvecklingssamtalen kan kosta 1,5 miljarder årligen, visar Johan Hofvendahls avhandling. Om de är värda detta pris beror helt på hur de används, anser han.

Johan Hofvendahl, som har doktorerat i lingvistik, lade år 2006 fram sin avhandling ”Riskabla samtal. I den undersöker han grundskolans utvecklingssamtal samt föregångaren kvartssamtal. I samband med sin forskning räknade Johan Hofvendahl på kostnaden för samtalen. Den landade då, för drygt tio år sedan, på 1,5 miljarder kronor årligen.

– Jag baserade det på statistik från Skolverket om antalet elever i skolsystemet och dubblerade det, eftersom samtalet genomförs två gånger om året. Därefter uppskattade jag genomsnittlig arbetstid för varje samtal till tre timmar, inräknat allt för- och efterarbete. Jag räknade också ut den genomsnittliga timlönen för en lärare, utifrån aktuell lönestatistik.

Tyvärr finns ingen mer färsk uträkning än så, men med tanke på att såväl löner som elevantal har ökat skulle siffran bli ännu högre i dag. Trots det är Johan Hofvendahl tveksam till förslaget om att halvera antalet samtal.

– Jag förstår verkligen den börda det innebär för lärare att behöva dokumentera allt. Samtidigt är det jätteviktigt att skola och hem fortsätter att ses vid regelbundna tillfällen. Om du frågar mig bör nog hellre andra saker lyftas bort från lärarna. Allt går ju tillbaka på hur man riggar och använder sig av utvecklingssamtalen.

Mitt bästa tips inför utvecklingssamtalet

Undvik skolspråket

Helena Stenros, mellanstadielärare på Väsby skola i Upplands Väsby:
”Börja med det positiva. Det finns alltid något positivt om varje elev. Om eleven har många områden som behöver utvecklas: ta upp det viktigaste. Sätt upp två konkreta mål som eleven har en möjlighet att nå. Och tänk på att använda ett ’vardagsspråk’ när du talar, många vårdnadshavare och elever hänger inte alltid med när vi pratar skolspråk. Låt inte vårdnadshavarna ta över. Avbryt samtalet när tiden är slut och be dem återkomma vid ett annat tillfälle.”

Bjud på kaffe

Andreas Gustafsson, mellanstadielärare på Enskede skola i Stockholm:
”Att erbjuda lite kaffe, te eller saft är en bra start för att skapa en trevlig stämning. Försök lägga minst fem minuter mellan mötena. Dels för att kunna förbereda nästa samtal, dels för att nästa föräldrapar inte ska behöva vänta. Det är även viktigt att avsluta i tid men finns det utrymme tycker jag att det brukar vara bra att prata om lite allmänna och sociala saker. Exempelvis sport, eller liknande. Det inger ofta förtroende.”