Sök

Stress bakom många dödsfall på jobbet

Stress beräknas leda till 770 dödsfall om året, enligt en ny rapport från Arbetsmiljöverket.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Stress är en av de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade dödsfall. Det visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket. Utbildning tillhör de yrkesområden där stressen har ökat mest.

Medan arbetsplatsolyckor som leder till dödsfall syns i medier och diskuteras, talas det mindre om dödsfall som också handlar om jobbet men där orsakerna inte är lika tydliga.

I en ny rapport från Arbetsmiljöverket lyfts stress fram som en betydande orsak till arbetsrelaterade dödsfall.

Medan 23 personer dött i olyckor hittills under 2019, så beräknas stress leda till 770 dödsfall om året, enligt rapporten.

Det är en lika stor andel som asbest, och en vanligare orsak än motoravgaser och lungsjukdomen KOL orsakad av damm.

– Jag tänker att vi traditionellt haft bättre koll på arbetsmiljörisker i typiskt manliga yrken. Kvinnor – och särskilt de i kontaktyrken –  är överrepresenterade i stressrelaterade sjukdomar, som ofta har sin grund i organisatoriska och sociala orsaker på arbetsplatsen. Siffrorna om dödlighet orsakad av stress är ännu en signal på allvaret i frågan, säger Pia Rizell, ledamot i Lärarförbundets förbundsstyrelse och förskollärare.

Som fackligt ombud har hon flera gånger varit med företrätt medlemmar som blivit utbrända, och ska rehabiliteras.

Pia Ritzell.

– Ibland kommer de tillbaka till läraryrket men tyvärr inte alltid, säger hon.

Bengt Järvholm, professor i miljö- och yrkesmedicin vid Umeå universitet, menar att det finns flera saker som är svåra med att minska stress på arbetet.

– När arbetare klättrar på tak är det lätt att sätta in en livlina. Men stressen kan man inte möta på samma sätt, säger Bengt Järvholm, professor i miljö- och yrkesmedicin vid Umeå universitet, till TT.

Bengt Järvholm.

För personer inom utbildningssektorn har den upplevda stressen fördubblats mellan 1970-talet och fram till millennieskiftet.

Enligt Bengt Järvholm krävs det hårdare tag mot stress på jobbet.

– Kunskap är ofta en sak, men det här handlar också om beteenden hos chefer och arbetsledare. Då handlar det om normer och där kan jag tänka mig att det finns mer arbete att göra, säger han.

– Balansen mellan krav och resurser är den viktigaste arbetsmiljöfrågan på våra förskolor och skolor. Samvetsstressen som kommer av att styrdokumentens krav och lärarnas höga ambition inte matchas med förutsättningar i arbetsorganisationen är en fråga som borde vara högaktuell, säger Pia Rizell.