Sök

Självsäkra unga sämre på källkritik

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Går du i gymnasiet och anser dig ha stenkoll på digital källkritik? I så fall finns det risk för att du överskattar din förmåga. Nio av tio elever kan inte skilja nyheter från reklam, visar en studie från Göteborgs universitet.

I studien har forskare undersökt förmågan hos svenska gymnasieungdomar i åldrarna 16–19 att avgöra trovärdigheten i nyheter på internet. Studien visar att knappt sju av tio värderade sin förmåga till faktagranskning som god eller väldigt god. Åtta av tio värderade sin förmåga att söka information som god eller väldigt god.

Mer nedslående var resultaten av förmågan att skilja nyheter från reklam, nio av tio klarade inte att göra just det. Många hade även svårt att identifiera manipulerade bilder och att skilja mellan sakliga och mer vinklade texter.

Allra sämst gick det för dem som ansåg sig vara bäst på källkritik. Thomas Nygren, universitetslektor i didaktik vid Uppsala universitet som har genomfört studien, säger att det handlar om att man har en övertro på sin egen förmåga.

Illustration: Henrik Malmsten

- Ursprunget till att man faktiskt tror att man är särskilt bra på något är ofta att man inte förstår sina egna begränsningar. Att vara tvärsäker är inte sällan ett tecken på okunskap.

De gymnasieungdomar som visade sig vara bäst på källkritik var de som uppgav att de tycker att det är viktigt att ta del av pålitliga nyheter.

- Där ser vi en slags ödmjukhet inför andras kunskap. Man kan ställa de två grupperna i relation till varandra. Vi har en grupp som tycker att de vet bäst själv, som inte fick så bra resultat. Och så har vi en annan grupp som inte tror sig veta allting och som tycker att det är viktigt att ta del av andras kunskap, som är bättre på digital källkritik, säger Thomas Nygren.

Men Thomas Nygren poängterar att tidigare studier har visat att unga överlag framför allt läser och delar sådan information som är trovärdig.

- Så det är ingen jättefara på taket, detta betyder inte att unga människor är illa ute när det kommer till källkritik. Men vi ska vara medvetna om att unga som tycker sig vara särskilt bra på digital källkritik är mer lättlurade än dem som har en lite mer ödmjuk inställning kring det.

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.