Sök

»Man betraktas som skyldig«

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

När Anna Marklund blev anmäld för att ha kränkt en elev upplevde hon
brist på stöd och information. Nu har hon sagt upp sig.

Foto: Marc Femenia

Anna Marklund på Tallbackaskolan i Solna har anmälts för att ha kränkt en elev. Hon upplever att lärare ofta saknar stöd under perioden som deras ärende utreds.

— Man är skyldig från sekunden man anmälts. Stämplad. Sedan ska man sitta still i båten och får inte höra mer. Samtidigt ska man jobba på med en klump i magen. Det har varit jättejobbigt.

Vad efterlyser du för stöd?

— Jag hade till exempel gärna sett att min chef visat tydligare att jag har hennes förtroende som lärare i mitt fortsatta arbete. Och bristen på information har varit jobbig, att man inte vet vad som kan hända. Kan jag bli avstängd?

Efter att föräldrarna hotat med att anmäla Anna Marklund till Skolinspektionen och Diskrimineringsombudsmannen (DO) trodde hon länge att det var det som skett, men det visade sig att anmälan bara gjordes hos Solna stad. Efter ett halvår har hon fortfarande inte fått besked om hur det går med kommunens utredning.

Mette Sandh, rektor på Tallbackaskolan, beskriver ­situationen när någon i hennes personalgrupp blir anmäld, till Skolinspektionen eller till Solna stad, som ett vakuum.

— Jag äger inte frågan längre då, vilket är svårt. Jag kan stå bakom min personal och har fullt förtroende för dem. Men jag förstår också att de inte alltid kan ta till sig det.

Mette Sandh tycker att skolan själv borde utreda kränkningar i första hand, både vad gäller lärare som kränker elever och vice versa.

— Man måste lita på skolan. Vi måste kunna utreda och lyssna på både föräldrar, elever och lärare. Att anmäla vidare till Skolinspektionen går ofta lite väl fort i dag.

Kristina Karhunen, ordförande i Lärarförbundet i Solna, berättar att lärare blir ängsliga när de ofta hotas av anmälan till Skolinspektionen.

De som anmäls far sedan illa av en oviss tid i väntan.

— Det behövs mer tydlighet kring vad som händer efter att man blir anmäld. Vad gör olika instanser? Vilket stöd kan man få?

Kristina Karhunen tycker att de långa handläggningstiderna blir väldigt påfrestande för lärarna.

— Det här handlar om olyckliga lärare, som berättar att det känns som ett »fritt fall« att bli anmäld. De berättar att de rannsakar sig själva, känner sig rättslösa i processen. Och så kommer någon fram till att de inte begått något fel, kanske efter en lång handläggningstid på uppemot ett år.

För att få till stånd diskussion kring processen efter en anmälan har Anna Marklund med hjälp av Lärarförbundet i Solna tagit initiativet till ett möte på Tallbackaskolan. Representanter från utbildningsförvaltning, rektor, fack och lärare diskuterade frågorna. Samtalet fortsätter till hösten, berättar Kristina Karhunen, som hoppas att det leder till större tydlighet.

— Vi från Lärarförbundets sida måste arbeta för det. Det som behövs efter en anmälan är stabilitet och tydliga rutiner.

Efter att intervjun genomfördes har Anna Marklund sagt upp sig från Tallbackaskolan. Hon började arbeta på en annan skola i Stockholm i förra veckan.

— Jag ville egentligen inte sluta, men jag saknade ledningens stöd.

Solna stads utredning i ärendet är ännu inte avslutad.