Sök

Lättare se alla elever på distans

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Sofia Distans i Stockholm distansundervisar svenska högstadieelever runt om i världen i svenska och andra ämnen. Oftast till en billigare penning än dyra internationella skolor.

Liselotte Sandberg är samordnare för de 240 eleverna som bara läser ett enskilt ämne på distans. Hon är en av tio heltidsanställda på Sofia Distans – utöver 25 deltidare – och sitter uppkopplad hela dagarna på jobbet.
  – Eleverna får en läsårsplanering vid varje läsårsstart. Mycket bygger på eget ansvar.
  Vid varje terminsslut får eleverna betyg – i åttan och nian – eller skriftlig information. Dessutom sänds så kallade mitterminsomdömen ut till elever och deras handledare.
  Liselotte Sandbergs roll är att svara på frågor från eleverna varje dag. Hon jobbade som lärare på komvux innan hon kom till Sofia Distans för fyra år sedan.
  – Jag ser mediets möjligheter och nya sätt att utnyttja det. Det är en spännande form. Man får göra en del eget undervisningsmaterial och det är kreativt.

Inför varje läsårfår distanseleverna läsårets material utsänt till sig – i ämnet svenska exempelvis arbetsbok, ordbok, ett antal skönlitterära böcker, planering för läsårets 35 veckor. Dessutom ett antal av Sofia Distans egenproducerade cd-rom-skivor som innehåller bland annat programvaror, filmsnuttar och även videofilmade genomgångar av bland annat svensk grammatik.
  Den muntliga delen av svenskämnet kan vara svår på distans. Muntliga uppgifter kan överföras via ljudfiler. Liselotte Sandberg svarar exempelvis på ljudfiler med att skicka ljudfiler i retur.
  Blir det inte anonymt att inte kunna se eleverna? – Jag "ser" ju eleverna bättre så här. Jag kan bemöta varje elev mer individuellt än i en normal elevgrupp. Här kan jag ge var och en respons på ett annat vis än i ett klassrum. Det jag kan sakna är det muntliga utbytet, säger Liselotte Sandberg som själv säger sig ha tyckt om att bli distansundervisad om chansen hade funnits.

I dagsläget får 483 svenska högstadieungdomar sin undervisning från Sofia skolas distansundervisning vid Barnängsgatan i Stockholm. Åttio av skoleleverna bor i Sverige och får undervisning vid Sofia skola av medicinska eller sociala skäl. Resten bor i utlandet, på
  170 orter i åttiotalet länder.
  Cirka 120 elever läser alla ämnen på distans. Ungefär dubbelt så många till läser enstaka ämnen, oftast svenska, på distans och går övrig tid på en internationell skola, eller i den nationella skolan på orten.
  Sofia Distans får ett statligt bidrag, 39 850 kronor per elev och läsår. För heltidsstuderande elever får föräldrarna betala en elevavgift på 5 000 kronor per år. Det kan jämföras med ibland mycket höga elevavgifter på internationella skolor.
  De heltidsstuderande eleverna får dessutom låna bärbara datorer. Den datorvana som krävs är i stort sett att man behärskar dubbelklickandet, menar Sofia Distans.
  – Fler och fler föräldrar har upptäckt att det är ekonomiskt möjligt att låta de egna barnen studera utomlands med hjälp av distansundervisning, säger Mai Wall, kanslichef på Sofia Distans.
  Sofia skola startade distansundervisningen hösten 1994 på Skolverkets uppdrag. Senast förra året skrev man ett nytt treårigt avtal med Skolverket, med möjlighet till en förlängning i ytterligare två år.

LÄS MER:

4Med distans till Sverige  

TORSTEN ARPI

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.