Sök

Lärarbristen: Så många behövs i din region

Innan 2023 kommer de regioner som har störst behov av nya lärare att motsvara en tredjedel av dagens regionala lärarkår. Foto: Getty

70 000 lärare – så stort är behovet av lärare de närmaste åren. Mest akut är läget på Gotland, minst i Västerbotten och Västernorrland. Men även hos ledarregionerna är bristen stor. Det visar en ny genomgång på regional nivå.

Så stort är rekryteringsbehovet där du jobbar – se region för region här!

Pensionsavgångar, växande elevkullar och obehöriga lärare. Det är förklaringen till att lärarbristen fortsätter att utmana skolan.

En ny genomgång av Skolverkets lärarprognosrapport 2019 som Lärarförbundet gjort av lärarbehovet i regionerna, visar att inte ens i de bäst rustade regionerna Västerbotten, Västernorrland och Norrbotten, bör huvudmännen luta sig tillbaka:

Innan 2023 kommer deras behov av nya lärare att motsvara en tredjedel av dagens regionala lärarkår.

Nästan halva befintliga styrkan behövs

Ännu värre är läget på Gotland, där behovet om tre år beräknas motsvara 40 procent av dagens befintliga personal.

Mest akut är läget på högstadiet och gymnasiet.

Enligt rapporten krävs det att det behöver rekryteras över 12 000 lärare i årskurs 7-9 till och med år 2023, vilket motsvarar nästan halva den nuvarande personalen.

I yrkesämnen på gymnasiet motsvarar rekryteringsbehovet nästan tre fjärdedelar av dagens lärare. 

Det visar Lärarförbundets regionanalys.

– Ingen kan ju ha undgått att märka att vi har en allvarlig lärarbrist. Men det är för få som gör vad de ska och kan för att komma tillrätta med den. Det är enormt frustrerande, eftersom det slår så hårt, både mot elever och de lärare som finns, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet.

”Alldeles för få gör vad de ska”

Samtidigt är pressen hård på de lärare som finns. Under covid-pandemin upplever mellan 75 och 80 procent av grundskollärarna en ökad arbetsbelastning.

– Huvudmännen måste sätta upp tydliga planer för hur de ska rekrytera Och behålla lärare, det är den överenskommelse vi har med Sveriges kommuner och regioner. Men ändå står arbetsgivarna där och saknar lärare till elever och förskolebarn. Alldeles för få gör vad de ska. Staten, arbetsgivarna och lärarutbildningarna måste kroka arm – och det räcker inte att bara snacka om behovet, säger Johanna Jaara Åstrand.

Men det finns vägar framåt.

– Det går inte att utbilda bort lärarbristen enbart, säger hon.

I stället ställer Johanna Åstrand hoppet bland annat till de cirka 40 000 lärare som finns inom andra branscher, där det under pandemin sker permitteringar.

– Här borde man göra punktinsatser och locka tillbaka gruppen med bra villkor och löner.

Samtidigt visar en undersökning från förra året att hälften av de obehöriga lärare som arbetar i skolan har en påbörjad lärarutbildning i portföljen. Av dessa har ytterligare hälften mindre än en termin kvar till färdig examen.

– Det är verkligen lågt hängande frukter. Och vi har sett bra exempel på arbetsintegrerad utbildning, men det krävs betydligt mer och på fler ställen, säger hon.

Så stort är rekryteringsbehovet där du jobbar – se region för region här!