Sök
Publishing-priset logga

I Borlänge försvann arton tjänster över sommaren

Sara Peleback är mellanstadielärare på Domnarvets skola i Borlänge. Foto: Henrik Hansson

På Domnarvets skola i Borlänge försvann 18 tjänster när ett hål i kommunens budget skulle täppas till. Efter flera tillbud fick skolan tillbaka några av tjänsterna. Men med 13 tjänster back är situationen fortsatt utsatt.
– Det är solklart att vi kommer att bryta mot skollagen, säger mellanstadie­läraren Sara Peleback.

Det var i februari som Borlänge kommun aviserade stora besparingar på skolan efter ett stort minus året innan. På F-9-grundskolan Domnarvets skola i Borlänge innebar det att 18 tjänster försvann under sommaren, på en skola med cirka 700 elever. Från kommunens håll lovade barn- och ungdomsnämnden att inga fasta lärartjänster skulle dras in, vilket heller inte skett.

Däremot konstaterar läraren Sara Peleback att tjänster bantas ned, till exempel så ersätts en kollega som ska gå på föräldraledighet med en 40-procentig tjänst. Och, när elevassistenter, stöd- och resurspersonal, blir färre faller mer jobb i knäet på lärarna. 

– Det är solklart att vi kommer att bryta mot skollagen. Vi kommer inte att kunna tillgodose elever med speciella behov, de får klara sig så gott de kan i en vanlig klass. Dessutom kan vi inte möta elever med behov av handledning på modersmål, vilket de har rätt till, säger Sara Peleback. 

Vi la ned mycket tid på att skriva och skicka in risk- och konsekvens-analyser.

– Det blir mindre tid att anpassa under­visningen, ingen tid för att arbeta med det sociala, och där märker vi redan att det blir väldigt många fler konflikter i klassrummen och på rasterna. De elevresurser som finns på skolan har ett otroligt viktigt jobb och det märks direkt när de blir färre. Elever som redan har det tufft och som inte får stöd blir lätt utagerande och vi har otroligt mycket sociala konflikter, fortsätter Sara Peleback.

Budgethålet i Borlänge handlade delvis om ett missförstånd kring lönebidrag, där det i efterhand visade sig att kommunen inte skulle få full täckning för personal som anställts med lönebidrag. Det, tillsammans med andra faktorer, resulterade i ett rejält underskott förra året. Situationen uppmärksammades i medierna efter skolstarten. Peter Gabrielsson, skolchef i Borlänge, säger att orsaken till neddragningarna var att prognosen för 2020 visade på ett negativt resultat.

– Det talades om att 382 personer i Borlänge kommuns förskolor och grundskolor skulle ha avslutat sina anställningar, men i den siffran ingår vikarier som kanske bara var inne och jobbade en vecka eller mindre. Exakt hur många tjänster, räknat på årsarbetskraft, som berördes är svårt att uppskatta.  Utifrån de budgetramar som finns på respektive enhet så diskuterar vi organisation och eventuella förändringar. Processen genomförs i dialog med rektorer och ibland justeras resursfördelningen, säger Peter Gabrielsson.

– Om det föreligger risker med att skollagen inte följs så åtgärdas detta. Då kan det handla om att justera organisationen eller på annat sätt säkerställa att skollagen följs.

Vi kan inte möta elever med behov av handledning på modersmål.

Sedan skolstarten i augusti har Domnarvets skola skickat in flera tillbudsrapporter. Det handlar främst om elever i behov av särskilt stöd som hamnat i situationer som de inte kan hantera. Det har givit resultat och skolan har fått tillbaka några av de tjänster som försvann.

– Det är naturligtvis jätteroligt och positivt att vi fått tillbaka en del av tjänsterna, men vi är minus 13 tjänster jämfört med början av året och det är fortfarande så otroligt sårbart, säger Sara Peleback, som också menar att det är en efterhandskonstruktion att säga att det kom som en överraskning att nedskärningarna slog så hårt mot skolorna.

– Vi lade ned väldigt mycket tid i våras på att skriva och skicka in risk- och konsekvensanalyser som med stor tydlighet visade hur det skulle bli. Vi har bjudit in politiker till skolan – kom och titta! Det är just därför man blir så otroligt besviken. Vi sa ju att det skulle bli så här, säger hon.

Hur ser det ut framåt då?

– Vi för nu diskussioner om budgeten 2021 och hur vi kan prioritera. Arbetet med budget inför 2021 pågår just nu och om en månad eller så vet vi mer hur läget ser ut för barn och utbildningsnämnden, säger Peter Gabrielsson.

Skolan får ta smällen

Gör så här när sparkraven påverkar din arbetsmiljö