Sök

Fyra sätt att jobba med klimatfrågor 

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Skolorna i Helsingborg, Östersund, Göteborg och Malmö har tagit sig an miljöfrågorna på olika vis. 

1

Det är förmiddag och klass 6E från Fredriksdalsskolan har just klivit av bussen vid Miljöverkstaden i HELSINGBORG. Här jobbar åtta pedagoger, de fl esta lärare från början, med att undervisa om energi och miljö, kretslopp och återvinning. 

   — Utgångspunkten för oss är att skapa en undervisning som är spännande och koppla den till hur det fungerar i samhället. 

   Det säger Klas Nyberg, chef för Miljöverkstaden, som har varit med sedan starten 1989. Han var en av de högstadielärare som då fi ck i uppdrag av kommunens politiker att förbättra miljöundervisningen i Helsingborg. 

   — Jag har själv jobbat som högstadielärare så jag vet att skolan inte har de resurser som vi kan erbjuda här, varken kunskapsmässiga eller ekonomiska. Lärarna behöver hjälp med specialkunskaper från dem som jobbar med till exempel vatten och avlopp eller med renhållning och trafik. 

   Sedan drygt tio år tillhör Miljöverkstaden Stadsbyggnadskontoret. Ett avgörande steg, menar Klas Nyberg. Kanalen från experter till elever via de skolkunniga pedagogerna gör att projekten som erbjuds kan skräddarsys för respektive årskurser. 

   Pedagogerna på Miljöverkstaden besöker också skolorna för förberedande eller uppföljande arbeten. 

   — Mycket handlar om att lära på rätt plats. Om jag pratar om reningsverk så ska jag vara på ett reningsverk. Platsen har betydelse. 

KLASS 6E är redo att ägna förmiddagen åt energi i olika former. Hemma i klassrummet har de fått bygga en rörlig konstruktion med en motor och två solceller. Nu ska de pröva på andra experiment på olika stationer i Miljöverkstadens fyra hus, för att se hur energi kan fungera i praktiken. 

   Det blir också en diskussion och värderingsövningar om var energi kommer ifrån och vart tar den vägen, om hur vi gör hemma och varför. Är du en sådan som släcker ljuset när du går ut ur ett rum? Varför, varför inte? Cyklar du om du kan eller ber du dina föräldrar skjutsa dig? 

   — Vi försöker jobba konkret och ta upp saker som berör, som är nära elevernas vardag, säger Klas Nyberg. 

2

Hur kan jag bidra till jordens överlevnad? På Wargentinsskolan i ÖSTERSUND fokuserar lärare och elever på den egna insatsen. Just nu pågår en tävling, i samarbete med det lokala elbolaget, som går ut på att genomföra fem energisparande åtgärder hemma, till exempel sänka temperaturen, förkorta duschen och släcka lampor. 

   — Vi är medvetna om att det kan bli svårt att mäta effekterna av åtgärderna till 100 procent men vi hoppas kunna se en sänkning av energiförbrukningen hos elbolaget. Men det viktigaste med tävlingen är att få elever och personal att tänka på hur vi använder el, säger Anders Lindh, lärare i datorteknik på elprogrammet och aktiv i skolans miljögrupp. 

   Wargentinsskolan är en miljöcertifierad skola och varje år jobbar man med ett tema. I år handlar det om livsstil och hälsa, förra året om kretslopp och sopsortering. Miljögruppen, där både elever och lärare ingår, tar fram ett underlag för temat som varje elev sedan kan sätta upp sina individuella mål kring. 

3

Trafikkontoret i GÖTEBORG har tagit fram ett antal storylines för att skapa intresse och sammanhang kring komplexa miljöfrågor och tydliggöra vad hållbar utveckling är. 

   »Vår hållbara stad« riktar sig till år 7—9 och gymnasiet. Eleverna bildar familjer som deltar i stadens projekt där man vill möta invånarna i diskussioner kring klimatfrågan. 

   »Min väg«, för de yngre barnen, och »Pendlar-Kalle« för år 4—6 handlar om trafik, miljö och demokrati. 

   Storylines och kringmaterial finns att ladda ner från www.trafikforlivet.se under material. Där finns även flera andra exempel på storylines som handlar om miljö och hållbar utveckling.  

4

MALMÖ stad arbetar man med Klimat-X, klimatexperiment i skolan, som syftar till att utveckla ett strategiskt pedagogiskt program med tema kring klimat och energifrågor. Genom sitt resurscentrum får pedagoger och elever tillgång till lokala studiebesök och interaktiva verktyg för att lära sig mer om klimatet. 

   Malmö är en av elva i nätverket Klimatkommuner, som nu har bidragit till att Klimat-X har spridits nationellt. Naturvårdsverkets Klimatkampanj har bidragit med 425 000 kronor för arbetet. Medlen användes till lärarutbildningar, en handbok för experiment i klassrummet samt en hemsida:

www.klimat-x.se 


Miljöarbete i Helsingborg 

Miljöverkstaden har fyra inriktningar som de erbjuder elever från förskola till gymnasium: en traditionell naturskola, energiverkstaden för år 6, dropp in – ett program om vatten, samt olika projekt. 

   90 procent av eleverna i Helsingborg deltar i Miljöverkstadens projekt. Exempelvis jobbar år 3 med sopor, år 5 med vatten och år 8 med organiskt avfall. 

   Miljöverkstaden drivs med medel från Helsingborgs kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, avgifter och bidrag. 

Ulrika Sundström 

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.