Sök

Distansundervisning – så tycker eleverna

Den svenska skolan har aldrig tidigare tvingats ändra sina undervisningsformer lika dramatiskt som i vår. Men eleverna ger den digitala distansundervisningen som lärarna genomfört förhållandevis bra betyg, visar en undersökning från Sveriges Elevkårer.

Eleverna:

Åtta av tio tycker att det funkar: 

Grafik: Romualdo Faura

Eleverna är hyggligt positiva. Enligt en enkätundersökning som Sveriges Elevkårer genomförde bland gymnasieelever i april svarade nästan 80 procent av dem att distansundervisningen hade fungerat allt från okej till jättebra.

Lärarna: Jobbet har blivit svårare

Hur mycket erfarenhet av distansundervisning har du sedan tidigare? Grafik: Romualdo Faura

Stockholms universitet har i undersökningen ”Covid-19 och omställning till distansundervisning i svensk skola” intervjuat 153 lärare om deras erfarenhet av distansundervisning. 110 av dem hade antingen ingen eller begränsad tidigare erfarenhet medan 11 hade stor vana av digital undervisning. Däremot menade en stor majoritet av de svarande att de både hade god tillgång till digitala läromedel och vana att använda dessa i sin vanliga undervisning.

Enligt samma undersökning är eleverna, kanske något förvånande, osäkra och ovana med teknik och digitala verktyg.

Även Lärarförbundet har frågat sina medlemmar. Sju av tio lärare menar att distansundervisningen har gjort det svårare för dem att lära eleverna det de ska. Värst har det drabbat elever från familjer med låg socioekonomisk status.

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.