Sök

Boken om verklighetens Fröken Friman

Tre frågor till Anders Johnson, 65, författaren som skrivit boken ”Anna Whitlock, reformpedagog och rösträttsledare” om verklighetens Fröken Friman.

Anders Johnson har skrivit boken om Anna Whitlock, förebild till ”Fröken Friman” i SVT:s serie. Foto: Caroline Andersson

Vem var Anna Whitlock?

– Hon är förebild till huvudpersonen i tv-serien ”Fröken Frimans krig”. Kvinnosaks­kämpe och förgrundsgestalt i rösträttsrörelsen, men skapade också en nydanande privat flickskola, sedermera samskola, som till stora delar ligger till grund för dagens skola.

– Hon förde in verkligheten i klassrummet: tog in djur och växter, skapade ämnet samhällskunskap, var en pionjär inom sexualundervisningen, lät pojkar och flickor både ha träslöjd och syslöjd. Skolan var neutral i religionsfrågor i en tid då de allmänna skolorna i princip styrdes av Svenska kyrkan. Hon var radikal i både metoder och ämnesval.

Varför en bok om henne nu?

– Det märkliga är att det aldrig skrivits någon ordentlig biografi över henne, en av de mest framträdande kvinnorna i sin generation.

Hur var hon som person?

– En lysande pedagog som höll inlevelsefulla lektioner, men lustigt nog hade hon en skrämmande framtoning på barn. Hon var stor, närsynt och ville komma barnen nära, men de backade och blev rädda. Det här var något som hon var ledsen för, men inget hon hymlade med. Hon hade humor, var kvicktänkt och hade temperament. I dag förmodligen klassad med någon bokstavskombination. Hon var en fantastisk nätverksbyggare, med förmåga att placera rätt person på rätt plats.

Boken om Anna Whitlock

… ges ut av Förlaget Näringslivshistoria i augusti 2020.