Sök
Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

Avtal garanterar reflektionstid för förskollärare

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Förskollärarna i Malmö får fem timmars garanterad schemalagd tid för verksamhetsutveckling.
– Vi har kämpat länge för det här, säger Henrik Wollter, vice ordförande för Lärarförbundet i Malmö.

Henrik Wollter, Lärarförbundet Malmö.

Kollektivavtalet mellan Lärarförbundet och Malmö stad gäller från första september. Det garanterar att förskollärarna i genomsnitt ska ha minst fem timmar i veckan för verksamhetsutveckling. Denna tid ska schemaläggas och ingå i ordinarie arbetstid.

– Det här är ett stort och viktigt steg. Avtalet löser inte alla problem, men det förbättrar våra medlemmars arbetsvillkor och är ett sätt att flytta fram professionen, säger Henrik Wollter.

Tiden ska främst läggas före nio på morgonen och efter tre på eftermiddagen.

– Det behöver inte vara just förskollärare som öppnar och stänger på förskolan, säger han.

HR-specialist Inga Sandström på Malmös förskoleförvaltning välkomnar avtalet:

– Alla är överens om att det är jätteviktigt att förskollärarna får den här tiden säkrad för kollegialt lärande, reflektion och uppföljning. Det handlar både om att höja kvaliteten för barnen och om att skapa en bra arbetsmiljö.

I dag varierar tiden för verksamhetsutveckling rejält mellan olika förskolor i Malmö. En del förskollärare har sju timmar i veckan, andra har två.

Varför blev den garanterade tiden just fem timmar?

– Vi måste landa någonstans och nu börjar vi här. Förskollärarna garanteras nu tid för verksamhetsutveckling 12,5 procent av tjänsten och det tycker vi inte är lite, säger Inga Sandström.

Barnskötarna får två timmar garanterad tid i veckan och andra pedagoger på förskolan med minst 120 högskolepoäng får tre timmar.

Motivet till att förskollärarna får mer är att läroplanen klargör att förskolläraren har ett särskilt ansvar för att ”undervisning bedrivs, mål och intentioner uppfylls och att verksamheten främjar varje barns utveckling och lärande”.

Enligt Anna Tornberg, ombudsman på Lärarförbundet med särskilt ansvar för förskolan, finns det ett antal kommuner som har liknande avtal om tid för verksamhetsutveckling, men det är inte särskilt vanligt med sådana avtal på kommunnivå.

– I våra medlemsundersökningar brukar förskollärarna ranka tid för verksamhetsutveckling som en av de tre viktigaste frågorna, säger Anna Tornberg.

I Göteborgs stad finns sedan 2006 ett lokalt avtal om fyra timmars planering per vecka.

– Men vi vet att många av våra medlemmar inte får ut den tiden. När det är brist på vikarier är det planeringstiden som först får stryka på foten, säger Anna-Mia Nilsson, ledamot i Lärarförbundets styrelse i Göteborg.

I Stockholm finns inget liknande tidavtal på kommunnivå.

– Det är en fråga vi diskuterar hela tiden med utbildningsförvaltningen, säger Hanna Ahnqvist, vice ordförande för Lärarförbundet i Stockholm.