Sök

Anna Ekström ny utbildningsminister

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Den nya regeringen har tillkännagetts och innebär förändringar på utbildningsdepartementet. Anna Ekström tar över som utbildningsminister och Matilda Ernkrans blir minister för högre utbildning och forskning.

Anna Ekström, utbildningsminister.

Statsminister Stefan Löfven läste på måndagsförmiddagen upp sin regeringsförklaring. I enlighet med den blocköverskridande politiska överenskommelsen går samtliga ministerposter till Socialdemokraterna och Miljöpartiet och på utbildningsdepartementet flyttas namnskyltarna på de största kontoren om.

Den senaste mandatperioden har utbildningsdepartementet haft tre statsråd: Gustav Fridolin, utbildningsminister, Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister och Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Att Gustav Fridolin skulle lämna regeringen var klart sedan tidigare. Hans efterträdare som utbildningsminister och departementschef blir som många tippat Anna Ekström, S. Departementet har nu bara ytterligare en post och det är socialdemokraten Matilda Ernkrans, fram tills nu ordförande i utbildningsutskottet.

Hon blir minister med ansvar för högre utbildning och forskning. På regeringens pressträff, som hölls strax efter att Stefan Löfven läst upp regeringsförklaringen, lyfte Matilda Ernkrans fram behovet av en attraktiv lärarutbildning så att fler vill och kan bli lärare.

– En av de viktigaste sakerna där är att vi ser till att man kan jobba på en skola och parallellt läsa lärarutbildningen. Vår svenska skola behöver fler skickliga lärare, sa Matilda Ernkrans.

I regeringsförklaringen sa Stefan Löfven att skolan ska vara samhällets största stolthet. Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand menar att det krävs stora och väl genomtänkta satsningar för att så ska bli fallet.

– Skolans största och mest skriande problem är lärarbristen. Regeringen behöver dels se till att det finns många vägar in i läraryrket men också ta hand om de lärare som finns, säger hon i ett pressmeddelande.

– Min uppmaning till den nya utbildningsministern är att lägga energin på det som kan göra skillnad här och nu och samtidigt fungera långsiktigt. Minska den omfattande detaljreglering som leder till att lärare tvingas göra fel saker istället för att få fokusera på undervisningen och elevernas behov, säger Johanna Jaara Åstrand.

Nu försvinner en ministerpost på departementet, gymnasiet flyttas in under utbildningsministerns område medan kunskapslyftet försvinner som titel bland statsrådsportföljerna, och Helene Hellmark Knutsson lämnar regeringen. Socialdemokraterna tar full kontroll över utbildningsdepartementet med båda ministerposterna.

 

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.