Sverige långt under Pisa-snittet i läsning

Ursprungligen publicerad i tidningen Alfa

Läsförståelsen fortsätter att sjunka bland svenska elever. Det visar resultaten i den senaste Pisa-rapporten, där Sverige hamnar i bottenskiktet.

Första gången Sverige deltog i Pisa-studien (år 2000) var de svenska 15-åringarna goda läsare jämfört med andra länder. Sedan dess har resultaten sjunkit rejält. 2009 hamnade Sverige för första gången på en genomsnittlig nivå. När 2012 års siffror nyligen presenterades var många beredda på ytterligare försämring.

Det blev också en bottenplacering, där bara Slovakien, Chile och Mexiko visade sämre siffror när det gäller läsförståelse.

– Vi är förvånade över djupet och bredden i nedgången. Det är allvarligt, säger Anna Ekström, generaldirektör på Skolverket, i en kommentar.

De färdigheter som testas i Pisa är att hitta information, tolka och värdera texter i olika medier. Eleverna läser utdrag ur pjäser, kortare berättelser och tidningsartiklar. Utifrån materialet ska de svara på frågor om vad de läst och hur de uppfattade innehållet. Provresultatet sammanfattas med en siffra som visar läsförmågan.

Sverige hamnar med sina 483 poäng långt under genomsnittet i OECD (496 poäng). 2009 var motsvarande siffra 497 för de svenska eleverna (genomsnittet var 494).

I de flesta av de 65 länder som deltar i studien läser flickor betydligt bättre än pojkar. Så är det också i Sverige. Men båda grupperna halkar efter vid en internationell jämförelse. Flickorna ligger sex poäng efter genomsnittet – och pojkarna 20. Trenden är densamma inom matematik och naturvetenskap.

– Arbetarpojkarna är de stora förlorarna när ansvaret i klassrummet lagts på eleverna, kommenterade utbildningsminister Jan Björklund undersökningen.

Andelen svaga läsare har ökat markant sedan förra mätningen. Nu ligger 23 procent av eleverna i Sverige på en nivå där de anses ha stora eller mycket stora svårigheter.

– Eleverna måste få mer aktivt stöd i sin inlärning. Vi bör se över om skolans resurser riktas åt rätt håll och verka för att bildning värderas högre i samhället, sa Anna Ekström på Skolverkets presskonferens.