Sök

Utställningen blev ett lyft för eleverna

”Det var stort för mig och eleverna att få ställa ut på en offentlig plats, med en riktig vernissage. På en liten ort är det svårt att få uppleva kultur på riktigt”, säger Annefrid Sjöman.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på tidningengrundskolan.se

Många av eleverna hade aldrig tidigare satt sin fot på ett museum. Nu har Annefrid Sjömans elever både besökt och medverkat som konstnärer på Jönköpings läns museum.

Bortsett från ett bibliotek saknar Skillingaryd, likt många andra mindre orter, kulturinstitutioner på nära håll.

– I ett litet samhälle är det svårt att ge eleverna möjlighet att ta del av kulturlivet. Oftast blir det en fråga om pengar och avstånd. Majoriteten av mina elever hade aldrig besökt ett museum, en konsthall eller en teater, konstaterar Annefrid Sjöman, bild- och SO-lärare på Fågelforsskolan årskurs 7 till 9.

Men en ny möjlighet öppnade sig när Annefrid och hennes elever fick frågan om att medverka i en ny basutställning på Jönköpings läns museum. Syftet med museets projekt var att involvera unga från hela länet och låta dem konstnärligt tolka olika teman.

Visst har det inneburit merjobb med att exempelvis söka pengar, men glädjen var större än jobbet.

Fågelforsskolans elever skulle tolka temat Plats. Skolan arbetar ämnesövergripande och samhällskunskaps- och historielärarna hakade på projektet genom att låta eleverna spåna kring platsen Skillingaryd på sina respektive lektioner. Eleverna visade sig ha många tankar om sin ort, ett gammalt järnvägssamhälle som i dag blivit hemort för många nya svenskar. Tankar kring migration, religion och sexuell läggning blev genomgående för diskussionerna. På bildlektionerna fortsatte tankarna att flöda och blev till konstnärliga alster.

– Vi har jobbat ämnesövergripande länge och är vana att samarbeta kring tema. Utan det hade projektet aldrig hunnits med och framför allt inte blivit så bra som det blev.

Fyra veckor och sammanlagt cirka 25 lektionstimmar senare var eleverna klara. Genom målningar, skulpturer och installationer har eleverna uttryckt tankar kring platsen Skillingaryd. Det blev allt från abstrakta målningar av järnvägsspår till en pappersskulptur av Andrées luftballong. Elevernas förförståelse och kunskaper överraskade Annefrid.

– Den här fritt tolkande uppgiften engagerade alla elever, även de som vanligtvis inte brukar vara så aktiva. De har så mycket mer tankar och kunskaper än jag visste om. Jag tror faktiskt att jag har blivit en bättre lärare av det här projektet.

Nästa steg var att ta sig till museet. Annefrid sökte och fick pengar från kommunen för att bekosta elevernas resa till vernissagen i Jönköping. Att få komma till museet var spännande och att se sina verk hängande blev såklart en kick för de flesta.

– Sådana här projekt sänker trösklarna till kulturen samtidigt som de gynnar kulturinstitutionerna som tampas med vikande besöksantal. Det handlar om kulturinstitutionernas framtid och om elevernas kulturella kapital.

Projektet har gett Annefrid råg i ryggen och hon klurar nu på nya samarbetsprojekt.

– Det har varit så roligt och utvecklande för både eleverna och mig som lärare. Visst har det inneburit merjobb med att exempelvis söka pengar, men glädjen var större än jobbet.