Hon öppnar dörren till fysik och kemi – med bilderböcker

Barnen i Karin Nybergs förskoleklass har jobbat med regnbågen utifrån en bok. Foto: Anna-Lena Lundqvist

Det kan vara svårt att undervisa i fysik och kemi i yngre åldrar. Genom att utgå från bilderböcker i utforskandet av naturvetenskapliga fenomen menar förskoleklassläraren Karin Nyberg att det blir lättare att ta till sig ämnena.

När Karin Nyberg läste bilderboken ”Den svarta kaninen”, om en kanin som blir rädd för sin egen skugga, med sina elever blev de nyfikna på hur skuggor skapas. De började undersöka fenomenet genom att lysa med ficklampor på småfigurer. 

Karin Nyberg filmade både sig själv och eleverna under läsaktiviteten, som var en del i ett forskningsprojekt lett av Anna Backman, lektor på Center för skolutveckling i Göteborg. Nu fortsätter hon med undervisningsmetoden i Anna Backmans nya studie ”Undersökande läsaktiviteter om naturvetenskap”. 

– Det kan kännas svårt att undervisa i fysik och kemi i yngre åldrar, men med det här arbetssättet kan jag ta mig an ämnena, säger Karin Nyberg, lärare i förskoleklass på Långmosseskolan i Göteborg.

Karin Nyberg

Ålder: 48 år.

Gör: Lärare i förskoleklass och förstelärare på Långmosseskolan i Göteborg. 

Mest fascinerande med yrket: ”Jag utmanas av barn som inte alltid gör som man säger. De får mig att utveckla min undervisning och mitt sätt att skapa relationer.” 

Fritidsintressen: Har ett stort djurintresse och är volontär för Svenska djurambulansen, en frivilligförening som kör sjuka djur till veterinär. Jobbar med att rekrytera nya chaufförer till föreningen. 

Övrigt: Läs mer om forskningsprojektet ”Undersökande läsaktiviteter om naturvetenskap” på Göteborgs universitets webbplats. Utöver Långmosseskolan deltar två förskolor i Göteborg. Lärarna i projektet samarbetar bland annat genom att Karin Nyberg i förskoleklass fortsatt med samma böcker som barnen läst i förskolan. 

Eleverna har utforskat snö, is och färger utifrån bilderböcker av Emma Virke. Karin Nyberg ställer öppna, produktiva frågor i boksamtalen som gör att barnen får uttrycka sin egen förkunskap om exempelvis regnbågen. 

– Vi har sedan använt prismor som regndroppar som vi lyst genom för att se färgerna. Det blir ett jämlikt och aktivt lärande där vi skapar erfarenheter tillsammans, säger hon. 

Utvecklande att filma sig själv

Bilderna gör att innehållet blir lättare att ta till sig, inte minst för elever som har andra modersmål. Att titta på den inspelade undervisningen har också varit väldigt utvecklande, tycker Karin Nyberg. 

– Du får syn på hur du ställer frågor och hur barnen svarar utifrån frågan. Du ser också elever som visade nyfikenhet som du inte uppfattade i stunden. En flicka som inte pratar så mycket pekade på frysen när jag frågade hur vi skulle göra snö, vilket fick de andra att säga ”frysen”. Det var hon som gav svaret först, men det upptäckte jag inte förrän jag tittade på filmen.

Karins fyra bästa tips

  1. Gör boksamtalen ömsesidiga och ta vara på elevernas nyfikenhet och lust. Var öppen för att utforska det som eleverna fastnar för i läsningen.
  2. Förbered produktiva, öppna frågor så att barnens tidigare erfarenheter, och vad de tror, kommer fram. Då kan du möta dem på deras villkor.
  3. Våga utgå från elevernas nyfikenhet och lär dig tillsammans med dem. Även om du inte har alla svar kan ni ta reda på dem tillsammans.
  4. Boktips: ”Memmo och mysen söker efter färger” och ”Memmo och mysen väntar på vintern” av Emma Virke. 

LÄS ÄVEN

Nya läroplanen: Så förbereder de sig för höstens stora förändring

Forskare ska stärka SO-undervisningen på lågstadiet

Låga krav i de nationella proven oroar forskare

Hård kritik mot digitaliseringen av skolan