Legobygge stärkte självförtroendet

Den här artikeln publicerades ursprungligen på tidningengrundskolan.se

Lego, lego, lego. I kombination med undervisning i svenska, historia och SO. Numera har eleverna på Söderbyskolan stenkoll på en mängd kända byggnadsverk i Stockholm.

Ebba Elvander och Tessan Lönnkvist är två av 19 pedagoger som arbetat med lego i undervisningen.<br />Foto: Tessan Lönnkvist

De har både byggt Stockholm, rest i Stockholm och guidat engelsktalande låtsasturister runt om i staden. Totalt var 19 lärare, fritidspersonal och 8 klasser i årskurs F-3 på Söderbyskolan i Haninge involverade i det två veckor långa legoprojektet.

Tessan Lönnkvist, lärare i fritidshem, var den som höll i trådarna. Inspirationen till projektet kom från en föreläsning om heldagslärande. Klasslärarna hade huvudansvar för ämnesinnehållet vilket synkroniserades med hennes idéer om hur projektet skulle fortlöpa, berättar hon.

– Syftet var att eleverna skulle lära sig så mycket som möjligt om vår huvudstad, om olika kända byggnader och vilka aktiviteter som pågår där.

Vägen dit bestod av många olika moment, allt för att skapa en undervisning som alla kan delta i utifrån sina egna förutsättningar. Söderbyskolan är en mångspråkig skola där nästan hälften av eleverna har ett annat modersmål än svenska.

Att alla vågade berätta om sitt projekt tydde ju på att vi hade lyckats skapa en väldigt tillåtande miljö.

Det första momentet bestod av en budgivning där grupperna fick köpslå om vilket byggnadsverk de ville ha som utgångspunkt i sitt arbete. Och här krävdes det lite taktik från elevernas sida. Urvalet bestod av åtta alternativ: Stadshuset, Globen, Tele2 Arena, Kaknästornet, Stockholm Waterfront, Katarinahissen, Storkyrkan och det kungliga slottet.

– Varje klass fick 100 000 kronor var att röra sig med och har haft möjlighet att samla på sig mer pengar på olika sätt, så ingen visste hur mycket pengar de andra hade när budgivningen satte i gång. Jag spelade mäklare och om några av grupperna ville ha samma byggnad så vann de som hade bäst argument för varför just de skulle tilldelas den byggnaden, säger Tessan Lönnkvist.

Därefter började eleverna att samla fakta om sin byggnad inför sitt stundande besök i Stockholms innerstad.

Ebba Elvander är klasslärare för en årskurs två. Hennes klass åkte till slottet.

– Barnen hade många frågor med sig inför sitt besök, men kanske ännu fler när de åkte därifrån, säger hon och tillägger att det här arbetet bestod av många ämnen. De som hade valt historiska byggnader lärde sig mycket om hur det var förr i tiden och om religion och tro, exempelvis.

– Vi pratade också mycket om de aktiviteter som pågår där, oavsett byggnadsverk. Dessutom ingick det i uppdraget att formulera sin kunskap både skriftligt och muntligt.

De yngre ritade av och skapade sin byggnad i lera för att förbereda sig inför legobyggandet medan de äldre gjorde ritningar på papper och i ett digitalt program. Och använde sig av Google maps för att se hur omgivningarna såg ut uppifrån.

Den största delen av skapandet skedde på fritidshemmet, berättar Tessan Lönnkvist. Slutligen byggdes en stor turistbuss i form av en papperskuliss med urklippta fönster i, med stolar bakom.

– I de äldre elevernas uppdrag ingick det att guida de yngre runt om i staden, på engelska och svenska, med hjälp av fotografier i en Powerpoint-presentation som visades med hjälp av en projektor samtidigt som de yngre eleverna satt i bussen.

Projektets final bestod av redovisningar inför en publik bestående av hundra elever där två representanter från varje klass fick föreläsa om sitt arbete, på sin nivå, med hjälp av bilder eller mer utförligt med stöd av ett manus.

Ebba Elvander förvånades över hur modiga eleverna var under sina framföranden.

– Att alla vågade berätta om sitt projekt tydde ju på att vi hade lyckats skapa en väldigt tillåtande miljö. Och att alla fångades av det här projektet.