Knepen som lär eleverna mer

Den här artikeln publicerades ursprungligen på tidningengrundskolan.se

I boken Supermetoderna presenteras fem effektiva inlärningsmetoder utifrån den senaste forskningen.

Journalisten Maria Sundén Jelmini skriver om frågor som rör lärande, minne och hjärnan i Svenska Dagbladet.<br />Foto: Yvonne Åsell

Det senaste decenniet har forskningen om minnesprocesser och inlärningstekniker tagit fart. Maria Sundén Jelmini, vetenskapsjournalist på Svenska Dagbladet, har mejslat fram fem ”supermetoder” utifrån aktuella studier och intervjuer med forskare från flera länder.

Boken riktar sig till främst till föräldrar som vill hjälpa sina barn att förbättra sin studieteknik, men många exempel är hämtade från klassrumssituationer och metoderna kan användas av lärare, anser Maria Sundén Jelmini.

– Fyra av metoderna har ett oerhört tungt stöd i forskningen. Metoden att tänka i bilder är mindre beforskad, men används bland annat av minnesmästare som Mattias Ribbing och är en lustfylld teknik som ger snabbt resultat.

Vilken är din favoritmetod?

– Det är nog testmetoden. Att testa sig själv genom att försöka återkalla minnet av det man läst är betydligt effektivare än att bara läsa. Det gamla läxförhöret är väldigt bra, inte främst som ett förhör utan för att det är ett effektivt sätt att lära sig. Äldre elever kan i stället skriva frågor till sig själva som de sedan besvarar. Men det bästa är faktiskt om de här fem metoderna kombineras.

Du lyfter även upp effektiva metoder i matematik och inlärning av nya språk. Berätta!

– I mattekapitlet tar jag upp blandmetoden. I skolan använder eleverna ofta en redan utpekad metod i matematiken, när man till exempel jobbar med andragradsekvationer. Forskning visar att det är effektivare att arbeta med olika saker parallellt, exempelvis procent och andragradsekvationer. En del i uppgiften blir då att identifiera rätt metod. I stunden är det svårare, men eleverna får betydligt bättre resultat på sikt.