Sök

Våga ta omvägar

Den här artikeln publicerades ursprungligen på tidningengrundskolan.se

Musikämnet kräver konkreta mål, anser Carolina Kjellstrand. Annars blir det svårt att improvisera och analysera musiken.

Illustration: Istockphoto

Att ha mål är avgörande för undervisningen. Lektionsmål och termins­mål. Elevmål och pedagogmål. Stora mål. Små mål. Mål gör det lättare att avvika från den utstakade stigen och ändå leda eleverna rätt, för visst följer ingen undervisning exakt den väg man ursprungligen planerat för.

Elevernas olika förkunskaper, intressen, förutsättningar och arbetstempo gör att du hela tiden avviker från ditt spår och vandrar i krokiga stigar med dina elever.

Medan en elev jobbar vidare i rasande tempo repeterar du med en annan samtidigt som du försöker motivera en tredje. Som vilken stadsguide som helst så vet du att du kan vika av på olika bakgator och ändå leda gruppen och individen till slutdestinationen.

Carolina Kjellstrand är musiklärare på Lindbackens skola och adjunkt på Uppsala universitet.<br />Foto:Pernilla Sjöholm

Ibland kan sidospåren kännas som en omväg, kanske som att jobba i motvind, men faktum är att just för att du vandrar i sidospåren med eleverna har du alltid vinden i ryggen. Det må ta längre tid och det är komplext, men det finns egentligen inget annat sätt.

Utöver att mål hjälper oss att improvisera och på så sätt möta eleven och ta oss till slutmålet tillsammans hjälper målet oss att även konkretisera vår undervisning, både för oss själva och för eleverna. Med musikämnet i fokus blir konkretiserandet extra spännande då musik i sig själv är abstrakt.

Abstrakt eftersom musik inte betyder något utanför sig självt. Musik beskriver inte och berättar inte. Den går inte att ta på och den går inte alltid att beskriva. Men musiken väcker, antyder, inspirerar och öppnar upp människors sinnen på otroliga och oväntade sätt. Och det är just dessa aspekter som hjälper oss att se saker mer konkret.

Genom musikundervisning får barn träna sig i att lyssna i stället för att endast höra, att känna i stället för att alltid behöva tolka eller analysera. Ovärderliga saker som alla barn behöver få träna på. Musik må vara abstrakt men arbetsprocessen bör vara konkret. Med en konkret process kan det abstrakta få fortsätta vara abstrakt samtidigt som vi hjälper eleverna att nå de uppsatta målen.