Sök

Äcklig, men cool!

Den här artikeln publicerades ursprungligen på tidningengrundskolan.se

Det räcker inte att leta efter insekter, man måste hinna prata om dem också. Och det gäller alla aktiviteter på fritids, enligt Åsa Anevik.

Jag ställer reflekterande frågor till eleverna som ligger i mossan och letar insekter. De börjar diskutera varför de inte hittar några smådjur, om årstidernas växlingar och om insekters livsmiljö. De tar sina små luppar och byter plats. De talar om växters egenskaper och om farliga djur. Plötsligt har de hittat en tusenfoting. Den ligger i en burk med lock som förstorar och den är ”ÄCKLIG! Men cool!”

I skogen runt mig finns 18 elever. Några rullar ner för en slänt och känner tyngdkraften i kroppen. Andra har skapat ett hem under en gran och en restaurang vid ett berg. Elevgruppen är liten och jag är inte ensam pedagog i skogen. Jag har ansvar för sex o

ch har tid att ställa följdfrågor och uppmuntra den som ännu inte skymtat en insekt.

Reflekterande stunder och en grupp, tillräckligt liten för att alla ska känna delaktighet, är en fundamental del av lärandet på fritids. Jag har sett de insektsletande eleverna många gånger genom åren men har inte haft möjlighet att vara nära alla elever.

Åsa Anevik är utbildare och lärare i fritidhem på Sjölunda skola i Lidköping.

Då kan reflektioner utebli. Någon ger upp, begreppsbildning försämras och aktiviteter rinner ut i sanden. Som ensam pedagog har jag varit tvungen att stå vid slänten där det rullas eller reda ut konflikter i ”restaurangen”.

Sämre personaltäthet på fritids – ofta till följd av att klasserna i skolan har ett stort behov av så kallad ”samverkan” - tyder på att skolan har första tjing på fritidspedagogen. En fritidspedagog i skolan ger bra inlärningsförutsättningar i klassen. En fritidspedagog som uteblir från fritidshemmet ger sämre förutsättningar för lärande på fritids.

De flesta lärare i fritidshem har inte 18 elever på två eller flera pedagoger. De har 50, ibland 150! Jag frågar mig hur Skolverkets skrivningar om att fritidshemmet ska utveckla ”elevernas intresse för och kunskaper om natur, teknik och samhälle genom att ge dem möjligheter att utforska, ställa frågor kring och samtala om företeelser och samband i omvärlden” ska kunna bli verklighet med dessa förutsättningar. En av många skrivningar i läroplanen.