"Uppförsbacken för elever som idag har svårt att nå målen med hjälp av lärare i skolan, kan bli oöverstiglig vid distansundervisning", skriver Tobias Israelsson, lågstadielärare och krönikör.

Kraven är höga på oss lärare inför jullovet. Vi ska tillsammans med eleverna hinna med det sista av terminens arbetsuppgifter. Detta år har arbetsbördan varit högre än någonsin tidigare. Många kollegor och elever är hemma på grund av den rådande pandemin. Vi lärare har fått tänka om och tänka nytt när mer än halva klassen är sjukanmäld på grund av förkylningssymptom.

En del högstadieskolor har helt eller delvis tagit beslut om att införa distansundervisning för att minska smittspridning av covid-19. Röster höjs nu för att även införa distansundervisning på låg- och mellanstadiet.

Finns fördelar

Det finns fördelar med distansundervisning i de lägre åldrarna. Vissa elever, som av olika anledningar inte trivs i skolan, skulle säkerligen kunna tillgodogöra sig kunskap bättre vid distansundervisning än i klassrummet. Detta förutsätter stöttning av en vuxen i hemmet.

Många skolor har bra digitala läromedel som elever kan arbeta med hemma. Utvecklingen av de digitala verktygen skulle troligtvis även gå snabbare om hela grundskolan gick över till distansundervisningen. De flesta skolor kan även bjuda in till digitala lektioner där eleverna kan se och samtala med sina lärare.

"Kräver en närvarande vuxen"

Dock anser jag att nackdelarna med att införa distansundervisning för låg- och mellanstadiet överväger eventuella fördelar. Eleverna i de lägre åldrarna, framför allt lågstadieelever, är för små för att själva kunna ta ansvar för sitt skolarbete. Distansundervisning i de lägre åldrarna kräver en närvarande vuxen. Långt ifrån alla elever har denna stöttning i hemmet. För en del elever är tiden i skolan den enda möjlighet de har för att tillgodogöra sig kunskap.

Kunskapsglappet mellan elever är stort idag. Distansundervisning skulle öka denna skillnad.

Kommer få konsekvenser

Uppförsbacken för elever som idag har svårt att nå målen med hjälp av lärare i skolan, kan bli oöverstiglig vid distansundervisning. Vad skulle detta kunna ge för konsekvenser i framtiden, såväl för enskilda individer som för samhället i stort?

Låt skolorna i de lägre årskurserna fortsätta att vara öppna. Alla barn, oavsett förutsättningar i hemmet, förtjänar en jämlik skolgång.

LÄS ÄVEN

Här stängde skolan även för de yngsta

Wiman: Vi i grundskolan offras på samhällets altare

Vädjan: Håll barnen hemma över julledigheten

Hemlin: Kanske vi lärare behöver tänka på döden