Sök

Vikarieplanering och SFI

Den här artikeln publicerades ursprungligen på tidningengrundskolan.se

Lärarförbundets ombudsman Jens Ranta svarar på lärares frågor om SFI och vad arbetsgivaren kan kräva av den som är sjukskriven.

Funderar på att bli SFI-lärare

Fråga: Jag funderar på att byta från vanlig lärare till SFI-lärare? Vad är den största skillnaden och vad är viktigast att tänka på?

/Ellen

Svar: En skillnad kan vara didaktiken eftersom det är fråga om vuxenundervisning där klasserna ofta är större och mer föränderliga. En undersökning som Lärarförbundet har gjort visar att 4 av 10 skolor tar emot nya SFI-elever ungefär en gång i veckan.  Som SFI-lärare möter du dessutom ibland elever, som utöver att lära sig svenska, samtidigt måste lära sig att läsa och skriva.

Det är, precis som för andra lärare, viktigt att prata om grundförutsättningarna för ditt uppdrag och att det finns tid för planering och uppföljning. Med mindre pappersarbete, större samordning och fler behöriga lärare skulle Komvux och SFI kunna ge en ”andra chans” på riktigt.

/Jens Ranta, ombudsman på Lärarförbundet

Måste jag vikarieplanera?

Fråga: På min skola blir vi tillsagda att vikarieplanera ifall vi blir sjuka. Det har inneburit att jag har suttit med över 40 graders feber och planerat lektioner. Har rektorn rätt att kräva det av mig? Vi tar inte längre in vikarier som tidigare vilket gör att mina kollegor måste rycka in. Det blir svårare för dem utan min planering, så det känns ju också lite taskigt att inte planerera.

/Influensa

Svar: Nej, du ska inte vikarieplanera när du är sjuk! Det bör i stället finnas en plan för hur arbetet ska utföras om du och dina kollegor blir sjuka en kortare tid eller när ni måste vabba.

Lärarförbundet arbetar för att lärare ska anställas i sådan omfattning att de kan rycka in och täcka upp för varandra vid korttidsfrånvaro. Men en förutsättning är att arbetet i övrigt ska kunna planeras och hinnas med.

Ett annat sätt att lösa problem vid sjukdom är att det finns en utbyggd vikariepool med personer som kan skolans rutiner.

Dålig organisation runt vikarier kan innebära en arbetsmiljörisk. Det kan resultera i stress, motsättningar i arbetslaget och en orimlig arbetsanhopning för dig som har varit sjuk. Det kan också innebära att du känner dig pressad att arbeta trots att du är sjuk för att inte dina kollegor ska drabbas.

Risker med hur vikariesituationen organiseras ska kartläggas och bedömas av arbetsgivaren tillsammans med skyddsombudet. Om dessa risker blir verklighet bör det dels göras en tillbudsanmälan så att arbetsgivaren uppmärksammas på frågan och dels ska riskerna åtgärdas. Prata med skyddsombudet om du tycker att er organisation inte fungerar.

Läs mer på Lärarförbundets hemsida här.

/Jens Ranta, ombudsman på Lärarförbundet