Sök

Olämpligt snusande och olovlig ledighet

Den här artikeln publicerades ursprungligen på tidningengrundskolan.se

Era frågor om tobaksbruk på skolan och ansökan om ledighet besvaras av Tidningen Grundskolans experter.

Olämpligt att snusa på jobbet?

Fråga: Jag håller på att sluta röka genom att i stället snusa. En kollega påstod att det inte var lämpligt att göra det under lektionstid, men det kan väl inte rektorn förbjuda?

/Pettersson

Svar 1: Det beror helt på om arbetsgivaren har en policy om tobaksfria arbetsplatser. Många skolor har numera tydliga riktlinjer om tobak. Men det är ingen facklig fråga.

/Mats Andersson, ombudsman på Lärarförbundet

Svar 2: Spotta ut prillan under skoldagen! Det tycker i alla fall landets elever, enligt en ny rapport som har gjorts på uppdrag av oss. I undersökningen svarade 65 procent av 14–18-åringarna att de är positiva till att förbjuda snus under skoltid för både lärare och elever. Det finns kommuner, exempelvis Gislaved, som för några år sedan införde ett snusförbud som gäller för lärare – men inte elever – under skoldagen. Och även Essunga och Mellerud följde efter med stopp för snus för alla anställda inom kommunen.

Rökning är enligt lag förbjuden i lokaler för skola och annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och utomhus vid förskolor och fritidshem. Lagen förbjuder endast röktobak och och gäller inte snus.

/Redaktionen på den ideella organisationen A non smoking generation

Rätt att säga nej till ledighet?

Fråga: Jag har två elever i klassen vars föräldrar ansöker om ledigt före eller efter sportlovet. De ska ut och resa. Det har tidigare godkänts av rektorn. Men nu har jag tröttnat då ledigheten är satt i system och det skapar extra arbete för mig. Har jag rätt att säga nej?

/Irriterad

Svar: En elev kan beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det gäller längre ledighet måste det finnas synnerliga skäl till att detta ska godkännas. Det är rektor som beslutar om en ledighet ska beviljas eller inte. Överstiger ledigheten 10 dagar får rektor inte delegera uppgiften till någon annan.

Förfrågningar om ledighet obedöms individuellt och hänsyn tas till längden, elevens studiesituation, möjligheterna att kompensera den förlorade undervisningen, hur angelägen ledigheten är samt om eleven fullgör sin skolplikt eller deltar i utbildningen utan att vara skolpliktig. Situationer då bestämmelsen skulle kunna bli aktuell är till exempel vid vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider.

En lärare har därför generellt inte rätt att säga nej till en ledighetsansökan, då det är rektor som beslutar om det. Undantaget är om rektor har delegerat uppgiften till läraren.

/Emelie Högberg, undervisningsråd på Skol­verket