Sök

Mobbad på jobbet – så får du hjälp

Den här artikeln publicerades ursprungligen på tidningengrundskolan.se

Forskning visar att det finns tydliga samband mellan jobbmobbning, psykisk ohälsa, långa sjukskrivningar och till och med självmord. Men vad är mobbning? Och vad kan man göra?

1 Mobbning är att uteslutas socialt

Mobbning kan vara att till exempel ignorera, frysa ut, förminska, tala illa om eller att undanhålla information från någon. Den som drabbas känner sig utesluten från den sociala gemenskapen. Det kan till exempelvis ta sig uttryck att du inte blir tillfrågad om att hänga med på lunch, att ingen hälsar på dig eller att du blir negligerad på andra sätt.  Det kan vara tydligt eller mer subtilt.

Enligt Arbetsmiljöverket definieras kränkande särbehandling som handlingar som riktas mot en eller flera personer på ett kränkande sätt. I värsta fall kan det sedan utvecklas till mobbning. Definitionen på mobbning är återkommande negativa handlingar över minst ett halvår.

2 Dödligt arbetsmiljöproblem

Mobbning på jobbet kan orsaka stort lidande, som sömnsvårigheter, depression och skuld- och skamkänslor. För en mobbad person femfaldigas risken att bli arbetslös ett antal år efter mobbningen, i jämförelse med personer som inte varit utsatta. I värsta fall kan mobbning leda till att människor tar livet av sig. Det kan med andra ord bli ett dödligt arbetsmiljöproblem.

3 Konflikter en grogrund för mobbning

Att ha olika åsikter och att inte vara överens är inte detsamma som mobbning. Däremot är olösta konflikter en grogrund för kränkande särbehandling. Andra vanliga orsaker är ett otydligt ledarskap, ständiga omorganisationer och stress. Mobbarens drivkraft är ofta makt och avundsjuka. Mobbning är extra vanligt i yrken där man har nära kontakt med andra människor. Som lärare kan du bli mobbad av kollegor, skolledning, föräldrar och elever.

Det är viktigt att kollegor på en arbetsplats vågar stå upp för den som mobbas och säger ifrån. Vi har alla ett ansvar.

4 Anmäl till chef eller skyddsombud

Arbetsgivaren har ansvaret för att stoppa och utreda mobbning. Det bör också finnas en handlingsplan för att förebygga och åtgärda kränkande särbehandling på din skola. Om du blir mobbad ska du i första hand anmäla det till din chef. Är det arbetsgivaren som mobbar –  vänd dig till skyddsombudet. Du kan också kontakta Arbetsmiljöverket direkt och göra en så kallad ”arbetstagares anmälan”. Men Arbetsmiljöverket tar inte ställning i skuldfrågan. Det finns heller inga bestämmelser i arbetsmiljölagstiftningen som ger den utsatta rätt till skadestånd eller andra ersättningar.

I det fall mobbningen lett till långvarig sjukskrivning kan det vara aktuellt att anmäla det som arbetsskada.

5 Bättre fly än illa fäkta.

Om situationen inte förbättras – byt jobb!