Fråga oss om jobbet

Den här artikeln publicerades ursprungligen på tidningengrundskolan.se

Har du frågor om jobbet? Mejla till oss så kan du få råd och stöd av olika experter.
fragor&svar.grundskolan @lararnastidning.se Du får vara anonym.

Jag använde n-ordet!

I samband med att vi läste om slaveriet och litteratur från den tiden använde jag det numera förbjudna n-ordet. Det gör jag inte i vanliga fall, men nu var det oundvikligt. Några i klassen blev upprörda och menade att jag skulle ha förvarnat om innehållet, det vill säga ha gett en så kallad trigger­varning. Är det rimligt att kräva det?

/Dag

Svar 1: Elever kan inte begära en triggervarning. Det skulle bli ett konstigt sätt att undervisa på. Som lärare har vi skyldighet att vara genomtänkta, veta varför vi tar upp saker och sätta dem i rätt perspektiv. Därför är det även viktigt att berätta om n-ordet förutsatt att det  placeras i ett historiskt sammanhang och att då även förklara hur det hänger samman med kränkning. Annars hade det blivit fel åt andra hållet.

/Jesper Rehn, ordförande i Lärarnas yrkesetiska råd och ITK-pedagog i Ronneby. Utbildad matematik- och NO-lärare.

Svar 2: Ord kan vara laddade av olika skäl och ha olika stark laddning. De flesta av oss är överens om att ”nedrans” är en svagt laddad svordom, medan ”jävlar” är lite starkare, och ”kuk” har ännu starkare laddning. Allra starkast laddade är ord som också kan uppfattas som kränkande tillmälen, eller är nedsättande om en grupp människor. Dit hör n-ordet. Som du skriver bör det inte användas. Ordens laddning förändras dessutom ofta över tiden. Ett ord kan snabbt bli oanvändbart och kränkande. För att göra detta tydligt, när ordet läses ur en äldre text, kan det då vara bra att i förväg säga att texten innehåller ord som numera är kränkande. Se det som en deklaration för att inte enskilda ords laddning ska stå i vägen för det du egentligen vill prata om.

/Patrik Hadenius, språkvetare och författare, aktuell med boken Paus – konsten att göra något annat (Natur & Kultur)

Har jag rätt till samtal?

På vår skola förekommer varken lönesamtal eller medarbetarsamtal. Vi får i princip bara kort veta vilken lön vi får. Ingenting om varför och inte heller någonting om vad man kan göra för att höja den. Har inte jag som anställd rätt till sådana samtal? Kan jag kräva det? Jag jobbar i en privat skola.

/Irriterad

Svar: Rätt till lönesamtal och medarbetarsamtal finns inte reglerat i någon lag. Kontrollera först och främst om din arbetsgivare har något kollektivavtal där lönesamtal ingår. Det finns i så fall ofta inskrivet i löneavtalet. Enligt Lärarförbundet ska ett bra lönesamtal innehålla en ordentlig dialog om vilken konkret prestation och vilket ansvar som är kopplat till olika lönekriterier.

Ett medarbetarsamtal är en relevant del av ett samverkansavtal. Finns ett sådant på din skola? Det är viktigt att det finns ett forum att lyfta frågor om arbetsmiljö, exempelvis både prioritering och bortprioritering av arbetsuppgifter. Och vad händer när tiden inte räcker till för arbetsuppgifterna?

Ta gärna kontakt med Lärarförbundet Kontakt för att få ytterligare vägledning.

/Jens Ranta, ombudsman på Lärarförbundet.