Statistik: Fler barn än vanligt att välkomna till skolan

Så här har barnkullarnas storlek påverkats över tid. Grafik: Elisabetta Calabritto

Antalet barn som nu börjat förskoleklass är fler än på länge – men ingen absolut toppnotering. Vi går igenom vad som påverkat barnkullarnas storlek i ett historiskt perspektiv.

Sommaren är slut och nya barn har välkomnats till skolan. 

De sexåringar som nu klivit in genom skoldörren för första gången föddes 2015, det barnrikaste året sedan 1993. Totalt föddes 114 170 barn, och av dem något fler pojkar än flickor.

Även om antalet barn nu är fler än på länge är det ingen absolut toppnotering. De inföll i stället i slutskedet av 1900-talets båda världskrig samt under 1960- och 70-talen. En ökad optimism i samhället är forskarnas förklaring till fruktsamhetens kortsiktiga svängningar. 

Bottennotering efter ekonomisk kris

Tittar man däremot på barnafödande relativt befolkningsstorleken är den långsiktiga trenden tydligt nedåtgående. 

Att svenska kvinnor under 1900-talet kunde flytta fram sina positioner när det gäller både utbildning och arbete, samtidigt som löneskillnaderna minskade, anses ha bidragit till utvecklingen.

Dessutom verkar 1990-talets ekonomiska kris ha haft en negativ påverkan på barnafödandet. Bottennoteringen var 1999 då 88 173 barn föddes men sedan har barnafödandet ökat nästan varje år fram till 2016. Därefter viker kurvan nedåt igen, vilket bör betyda att det från och med hösten 2023 kan bli något glesare i klassrummen igen. 

Rekordmånga tvillingar

Bland de sexåringar som nu börjat i förskoleklass lystrar 910 till namnet Elsa medan 977 bär namnet William. 

Bland sexåringarna finns det även 3 311 tvillingar, vilket är fler än någonsin. Men förändrade regler och metoder för provrörsbefruktning gör att tvilling-, trilling- och fyrlingfödslar är på väg att bli ovanligare igen.

Statistiken omfattar inte barn som är födda i ett annat land, men numera bor i Sverige. Exempelvis stora flyktingvågor kan därför ha påverkan på de prognoser som nämns i texten. Grafik: Elisabetta Calabritto

LÄS ÄVEN

Så lär du dig känna igen elevernas namn

Tipsen som får elever att anteckna på rätt sätt

Allt fler sjukskrivs för psykisk ohälsa

Ingen rast utan kaffe